ยางรถยนต์

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - การ​แก้ไข​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)เป็น​ออปชั่น​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำ​เกินไป พร้อม​ทั้ง​ระบุ​ว่า​เป็น​ยาง​เส้นใด

ไฟ​สี​เหลือง​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เพื่อ​แสดง​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ ให้​หยุด​รถ​และ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ในทันที​ที่​เป็นไปได้

ไฟ​สี​แดง​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​กว่า​ที่​แนะนำ ให้​หยุด​และ​แก้ไข​ความ​ดัน​ลม​ยางในทันที

            

ถ้า​ข้อความ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​ปรากฏ​ขึ้น​ในหน้าจอ:

ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ล้อ​ที่​มีปัญหา

เติม​ลม​ยาง​ให้​มี​ความ​ดัน​ที่ถูกต้อง

ขับ​รถ​ด้วย​ความเร็ว​อย่างน้อย 30 กม./ชม. เป็น​เวลา​หลาย​นาที แล้ว​ตรวจสอบ​ว่า​ข้อความ​หายไปหรือไม่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่