การล็อก/การปลดล็อก

ชุด​ล็อคตายตัว*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​ล็อค​ตายตัว​หมายความ​ว่า กลไก​ของ​มือ​จับ​ประตู​และ​ปุ่ม​ล็อค​ทั้งหมด​จะ​ไม่​ทำงาน ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​จาก​ทั้ง​ภายใน​รถ​และ​ภายนอก​รถได้

การ​สั่งงาน​ชุด​ล็อค​ตายตัว​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ซึ่ง​จะ​เริ่ม​ทำงาน​หลังจาก​ล็อค​ประตู​แล้ว​ประมาณ​สิบวินาที

บันทึก

หาก​เปิด​รถ​ภายใน​ระยะเวลา​ที่​รอ ลำดับ​การ​ทำงาน​จะ​ถูก​ขัดจังหวะ​และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ยกเลิก​การทำงาน

เมื่อ​ชุด​ล็อค​ตายตัว​ทำงาน​อยู่ จะ​สามารถ​ปลด​ล็อค​รถ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลเท่านั้น นอกจากนี้ สามารถ​ปลด​ล็อค​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​โดยใช้ เขี้ยว​กุญแจ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ตัวกุญแจ ได้ด้วย นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​ปลด​ล็อค​และ​เปิด​ประตู​และ​ประตู​ท้าย​ของ​รถ​ที่​มี​ฟังก์ชัน​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ * โดย​การ​สัมผัส​มือ​จับ​ประตู​หรือ​มือ​จับ​ที่​ประตู​ท้าย​ได้​อีกด้วย

คำเตือน

ห้าม​ปล่อย​ให้​ผู้โดยสาร​อยู่​ใน​รถ​โดย​ที่​ไม่ได้​ยกเลิก​ระบบล็​อก​ตาย​ก่อน เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ถูก​ขัง​อยู่​ในรถ

การ​ปิด​การ​ทำงานชั่วคราว

ตัวเลือก​เมนู​ที่​ใช้​งาน​อยู่​จะ​ระบุ​ด้วย​เครื่องหมายกากบาท

ตัวเลือก​เมนู​ที่​ใช้​งาน​อยู่​จะ​ระบุ​ด้วย​เครื่องหมายกากบาท

MY CAR
OK MENU
ปุ่มควบคุม TUNE
EXIT

ถ้า​คน​อื่น​ต้องการ​นั่ง​ใน​รถ​เช่นเดิม​แต่​จะต้อง​ล็อค​ประตู​รถ​จาก​ภายนอก จะ​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาย​ได้ชั่วคราว สิ่ง​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

บันทึก

  • โปรด​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถถูกล็อก
  • หาก​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​เปิด​จาก​ด้าน​ใน สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูกกระตุ้น

ข้อมูล​ที่​กล่าวถึง​ด้านบน​ใช้​ใน​กรณี​ที่​ไม่​มี​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ล็อค​ตาย​เป็น​การชั่วคราว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่