การล็อก/การปลดล็อก

เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ - การ​ปลด​ล็อคประตู

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​ไม่​สามารถ​สั่งงาน​เซ็นทรัล​ล็อค​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล เช่น ถ้า​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​หมด​ไฟ ท่าน​สามารถใช้เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ออกได้

            

หาก​ไม่​สามารถ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กระตุ้น​เซ็นทรัล​ล็อค​ได้ เช่น เมื่อ​แบตเตอรี่​หมด ท่าน​จะ​เปิด​ประตู​คนขับ​ได้​ด้วย​วิธีนี้:

ปลด​ล็อค​ประตู​ด้าน​คนขับ​โดย​สอด​เขี้ยว​กุญแจ​ใน​กระบอก​ตัว​ล็อค​ที่​มือ​จับประตู สำหรับ​ภาพประกอบ​และ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ - การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ

บันทึก

เมื่อ​ประตู​ถูก​ปลดล็​อก​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​และ​เปิด​ออก สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูกกระตุ้น

ยกเลิก​การ​ทำงาน​สัญญาณ​เตือน​โดย​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​สวิตช์​กุญแจสตาร์ต

สำหรับ​รถ​ที่​มีระบบ Keyless , โปรดดู การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ - การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่