การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

  • การล็อค - กะพริบ​หนึ่ง​ครั้ง และ​กระจก​มอง​ข้าง​พับเก็บ

    สำหรับ​รถ​ที่​มี​กระจก​มอง​ข้าง​แบบ​พับ​ได้เท่านั้น

    ใน
  • การ​ปลดล็อค - กะพริบ​สอง​ครั้ง และ​กระจก​มอง​ข้าง​กางออก

    สำหรับ​รถ​ที่​มี​กระจก​มอง​ข้าง​แบบ​พับ​ได้เท่านั้น

หลัง​การ​ล็อค ไฟ​เลี้ยว​จะ​สว่าง​ขึ้น​หาก​ตัว​ล็อค​ทั้งหมด​ถูก​กระตุ้น เมื่อ​ปิด​ประตู​ต่างๆ แล้วเท่านั้น

การ​เลือก​การทำงาน

การ​ตั้ง​ค่าตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​การ​แสดง​สถานะการล็อค/ปลด​ล็อค​ด้วย​ไฟ​แสดง​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่