การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - จาก​ภายนอกรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายนอก​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลล็อค/ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​และ​ประตู​ท้าย​พร้อมกัน ท่าน​สามารถ​เลือก​ลำดับ​การ​ปลด​ล็อค​รูปแบบ​ต่างๆ ได้ โปรดดู กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

เพื่อ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​การ​ล็อค​ตามลำดับ ประตู​ด้าน​คนขับ​ต้อง​ปิด​อยู่ หาก​ประตู​บาน​อื่น​หรือ​ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ ต้อง​ล็อค​ประตู​เหล่านี้​ก่อน และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​กระตุ้น​เฉพาะ​เมื่อ​ประตู​ต่างๆ ปิดอยู่ สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ประตู​ทั้งหมด​และ​ประตู​ท้าย​จะต้อง​ปิดอยู่

บันทึก

ระมัดระวัง​ไม่ให้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ถูกล็​อก​อยู่​ภายในรถ

ถ้า​ไม่​สามารถล็อค/ปลด​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล อาจ​เป็นไป​ได้​ว่า​แบตเตอรี่​หมด​ไฟ ให้​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​ประตู​คนขับ​โดย​ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้ ดูที่ เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ - การถอด/การประกอบ

บันทึก

สัญญาณ​เตือน​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ประตู​ถูก​เปิด​หลังจาก​ใช้​เขี้ยว​กุญแจล็​อก​ประตู สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​เมื่อ​มี​การ​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​สวิตช์​กุญแจสตาร์ต

คำเตือน

ให้​ระมัดระวัง​ความ​เสี่ยง​ที่​อาจ​มี​บุคคล​ถูก​ล็อค​อยู่​ใน​รถ​เมื่อ​มี​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ล็อค​รถ​จาก​ภายนอก ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​ใดๆ จาก​ภายใน​โดย​ใช้​ปุ่ม​ควบคุม​ต่างๆ บน​ประตูได้

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ชุด​ล็อคตายตัว

การ​ล็อค​ซ้ำอัตโนมัติ

ถ้า​ไม่​มี​ประตู หรือ​ประตู​ท้าย​บาน​ใด​เปิด​ออก​ภายใน​สอง​นาที​หลังจาก​ปลด​ล็อค ล็อค​ทั้งหมด​จะ​ล็อค​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ท่าน​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ (สำหรับ​รถ​ที่​มี​สัญญาณ​เตือน โปรด​ดูที่ สัญญาณเตือน)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่