การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ประตูท้าย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด​, ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การ​เปิด​ด้วยมือ

แผง​ยาง​ที่​มี​หน้าสัมผัสไฟฟ้า

แผง​ยาง​ที่​มี​หน้าสัมผัสไฟฟ้า

ประตู​ท้าย​ปิด​ค้าง​อยู่​โดย​ล็อคไฟฟ้า ถ้า​ต้องการ​เปิด​ให้​ทำดังนี้

 1. กด​ลง​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก ล็อค​จะ​ถูกปลด
 2. ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อ​เปิด​ประตู​ท้ายเต็มที่

สำคัญ

 • ใน​การ​ปลดล็​อก​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ใช้​แรง​กด​เพียง​เล็กน้อย ให้​กด​เบาๆ ตรง​ส่วน​ที่​เป็นยาง
 • อย่า​ยก​แผง​ยาง​ในขณะ​ที่​เปิด​ห้อง​เก็บ​ของ ให้​ยก​ที่​ส่วน​มือจับ การ​ใช้​แรง​กด​มาก​เกินไป​อาจ​ทำ​ให้​หน้าสัมผัส​ไฟฟ้า​บน​แผง​ยางเสียหาย

การ​ปลด​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​ประตู​ท้าย​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานได้ * และ​ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค​และ​เปิด​ได้​เอง​โดย​ใช้ปุ่ม บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ถ้า​รถมีสัญญาณเตือน* ติดตั้งอยู่ ไฟสัญญาณเตือน บน​แผง​หน้าปัด​จะ​ดับ​ลง​เพื่อ​แสดง​ว่า​สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​รถ​ทั้ง​คัน​ไม่ได้​ทำงานอยู่ เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​ของ​สัญญาณ​เตือน และ​เซ็นเซอร์​ต่างๆ สำหรับ​การ​เปิด​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

ประตู​ต่างๆ จะ​ยัง​ล็อค​และ​เตรียม​ป้องกันอยู่

 • ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ให้​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก และ​ยก​ประตู​ท้ายขึ้น

หาก​ประตู​ท้าย​ไม่​เปิดภายใน 2 นาที ประตู​จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ภายในรถ

การ​ปลดล็อค​, ประตูท้าย
      

การ​ปลด​ล็อค​ประตูท้าย:

กด​ปุ่ม​แผง​สวิตช์​ไฟ​ส่องสว่าง (1)

ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค แต่​ยัง​สามารถ​เปิด​ได้​ในช่วงเวลา 2 นาที (หาก​รถ​ถูก​ล็อค​จากภายใน)

การ​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กด​ปุ่ม​ล็อค​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

หาก​รถ​ติดตั้ง​พร้อม​กับ​สัญญาณเตือน* ไฟสัญญาณ​เตือน​ที่​แดช​บอร์ด​จะ​เริ่ม​กะพริบ​เพื่อ​แสดง​ว่า​สัญญาณ​เตือน​เปิด​การ​ทำงานอยู่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่