การล็อก/การปลดล็อก

ล็อค​นิรภัย​สำหรับเด็ก - การ​สั่งงาน​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

สั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ล็อค​ป้องกันเด็ก

ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​ตั้งอยู่​ตรง​ขอบ​ด้านหลัง​ของ​ประตู​ด้านหลัง และ​สามารถ​เข้าถึง​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​เปิดประตู

            

การกระตุ้น/ระงับ​การ​ทำงาน​ของ​ล็อค​นิรภัย​ป้องกันเด็ก:

หมุน​ปุ่ม​โดยใช้ เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ประตู​จะ​ถูก​ปิด​กั้น​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายในได้
ประตู​สามารถ​เปิด​ได้​จาก​ทั้ง​ภายนอก​และภายใน

บันทึก

  • ปุ่ม​ควบคุม​ของ​ประตู​จะ​เป็น​การ​ป้องกัน​ประตู​บาน​ดังกล่าว​เพียง​อย่าง​เดียว ไม่ใช่​ประตู​หลัง​ทั้ง​สอง​บาน​พร้อมกัน
  • รถ​ที่​มีล็​อก​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ไม่​มีล็​อก​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​ปรับ​ด้วยตนเอง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่