การล็อก/การปลดล็อก

ล็อค​นิรภัย​สำหรับเด็ก - การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​พร้อม​การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้านหลัง​หรือ​กระจก​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

การ​กระตุ้น​การทำงาน

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​สามารถ​ทำ​ได้ใน ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ ทั้งหมด​ที่​สูง​กว่าตำแหน่ง 0 โดย​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้ภายใน 2 นาทีหลังจาก​ดับ​เครื่องยนต์​โดย​ที่​ไม่​มี​ประตู​บาน​ใด​เปิดอยู่

            

ใน​การ​สั่งงาน​ล็อค​นิรภัย​ป้องกันเด็ก:

แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านคนขับ

แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านคนขับ

สตาร์ต​เครื่องยนต์ หรือ​เลือก​ตำแหน่ง​กุญแจ​ที่​สูงกว่า 0

กด​ปุ่ม​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านคนขับ

จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดงข้อความ Rear child lock activated และ​ไฟ​ปุ่ม​จะ​สว่าง แสดง​ว่า​ล็อค​ทำงานอยู่

เมื่อ​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็กทำงาน (ด้านหลัง):

  • กระจก​จะ​สามารถ​เปิด​ได้​ด้วย​ปุ่ม​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้าน​คนขับเท่านั้น
  • ประตู​จะ​ไม่​สามารถ​เปิด​จาก​ภายในได้

การ​ตั้ง​ค่า​ปัจจุบัน​จะ​ถูก​บันทึก​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ หาก​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​ถูก​เปิด​การ​ทำงาน​เมื่อ​เครื่องยนต์​ดับ การ​ทำงาน​จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​ในขณะ​ที่​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ใน​ครั้งต่อไป


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่