กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ชุด​ป้องกัน​การสตาร์ต

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​เป็น​ระบบ​ป้องกัน​ขโมย​อย่าง​หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์ได้

รีโมตคอนโทรล แต่​ละ​ชุด​มีรหัสเฉพาะ รถยนต์​สามารถ​สตาร์ต​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​ถูกต้อง​พร้อม​ด้วย​รหัส​ที่​ถูกต้องเท่านั้น

ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​ต่อไปนี้​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​เกี่ยวข้อง​กับ​ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบอิเล็กทรอนิกส์:

ข้อความ

ความหมาย

Insert car key

ข้อผิดพลาด​ใน​การ​อ่าน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ในขณะสตาร์ต - ถอด​กุญแจ​ออก​จาก​สวิตช์​กุญแจ​สตาร์ต เสียบ​ใหม่​และ​ลอง​สตาร์ต​อีกครั้ง

Car key not found

ข้อผิดพลาด​การ​อ่าน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ในขณะสตาร์ต - ให้​ลอง​สตาร์ต​อีกครั้ง

หาก​ยังคง​มีข้อผิดพลาด: กด​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ลง​ใน​สวิตช์​กุญแจ​สตาร์ต และ​ลอง​สตาร์ต​อีกครั้ง

Immobiliser Try to start again

ข้อผิดพลาด​ใน​ระบบ​ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​ในขณะสตาร์ต หาก​ยังคง​มีข้อผิดพลาด: ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

สำหรับ​การ​สตาร์ต​รถ โปรดดู การ​สตาร์ตเครื่องยนต์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่