กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​สตาร์ต​แบบรีโมต (ERS) - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า ท่าน​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล เพื่อ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้ การสั่งงาน ERS สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ และ/หรือ ผ่านทาง Volvo On Call*ดูที่ แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

ปุ่ม​บน​กุญแจ​สำหรับ​การ​สตาร์ต​จากระยะไกล

ปุ่ม​บน​กุญแจ​สำหรับ​การ​สตาร์ต​จากระยะไกล

การ​ปลดล็อค
การล็อค
ไฟ​แสง​สว่าง​ในระยะใกล้
การ​ปลดล็อค​, ประตูท้าย

การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จากระยะไกล

ใน​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล รถยนต์​จะต้อง​ล็อค​อยู่​และ​ฝา​กระโปรง​หน้า​ปิดอยู่

ปฏิบัติดังนี้:

 1. กดปุ่ม (2) ของ​กุญแจ​เป็น​เวลาสั้นๆ
 2. จากนั้น​ให้กดปุ่ม (3) ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 2 วินาทีในทันที

หาก​ได้​ทำ​ตาม​เงื่อนไข​การ​ทำงานของ ERS ครบ​แล้ว การ​ทำงาน​ต่อไปนี้​จะเกิดขึ้น:

 1. ไฟ​แสดง​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​จะ​กะพริบ​อย่าง​รวดเร็ว​หลายครั้ง
 2. เครื่องยนต์สตาร์ต
 3. ไฟ​แสดง​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​จะ​ติด​สว่าง​ค้าง​เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ติดแล้ว

บันทึก

หลังจาก​การ​สตาร์ท​ด้วย​รีโมต รถยนต์​จะ​ยังคง​ล็อค​อยู่​แต่​ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนที่​จะ​หยุดทำงาน*

โดย​ใช้กุญแจ PCC

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับกุญแจ PCC โปรดดู กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC - ฟังก์ชัน​การ​ทำงานเฉพาะตัว

ไฟ​แสง​สว่าง​ในระยะใกล้ (Approach lighting)สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ไฟ​แสง​สว่าง​ใน​ระยะใกล้ โปรดดู กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน และ ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ จะ​กะพริบ​ในช่วง​สั้นๆ เมื่อ​กด​ปุ่ม จากนั้น​ไฟ​จะ​สว่าง​จ้า​ขึ้น​ถ้า​มี​การ​สั่งงาน​ตาม​เงื่อนไข​การ​ทำงานของ ERS อย่างไร​ก็​ตาม ไม่ได้​หมายความว่า ERS ได้​ทำ​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

ใน​การ​ตรวจสอบว่า ERS ได้​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แล้ว​หรือไม่ ผู้ใช้​สามารถกดปุ่ม (5) ถ้า​เครื่องยนต์​สตาร์ต​ติด​แล้ว จะ​มี​ไฟ​แสดง​ที่ปุ่ม (2) และ (3)

การ​สั่งงาน​ฟังก์ชันต่างๆ

ฟังก์ชัน​ต่างๆ ต่อไปนี้​จะ​ถูก​กระตุ้น​การ​ทำงาน​โดย​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แบบรีโมต:

 • ระบบ​ระบายอากาศ
 • ระบบเสียง/วิดีโอ
 • ไฟ​แสง​สว่าง​ในระยะใกล้

ฟังก์ชัน​ต่างๆ ที่​ยกเลิก​การ​ทำงานแล้ว

ฟังก์ชัน​ต่างๆ ต่อไปนี้​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดย​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แบบรีโมต:

 • ไฟหน้า
 • ไฟ​แสดงตำแหน่ง
 • ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้ายทะเบียน
 • ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจกหน้า

ERS ถูก​ขัดจังหวะ​การทำงาน

ขั้นตอน​ต่อไปนี้​เป็น​การ​ดับ​เครื่องยนต์​ที่​สตาร์ตด้วย ERS:

 • มี​การ​กดปุ่ม (1), (2) หรือ (4) บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล
 • ปลด​ล็อครถยนต์
 • เปิดประตู
 • เหยียบ​แป้น​คันเร่ง​หรือ​แป้นเบรก
 • เลื่อน​คัน​เกียร์​ออก​จากตำแหน่ง P
 • เวลาทำงาน ERS เกิน 15 นาที

เมื่อ​เครื่องยนต์​แบบ​สตาร์ตด้วย ERS หยุด​ทำงาน​แล้ว ไฟ​แสดง​ไฟ​เลี้ยว​จะ​ติด​สว่าง​ค้าง​เป็นเวลา 3 วินาที


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่