กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่น​พื้นฐาน​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​ประตู เป็นต้น

การ​ทำงานต่างๆ

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่นพื้นฐาน

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่นพื้นฐาน

  การล็อค
  การ​ปลดล็อค
  ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ
  ประตูท้าย
  ระบบฉุกเฉิน
กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC( Personal Car Communicator)

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แบบมี PCC*( Personal Car Communicator)

  ข้อมูล

ปุ่ม​การทำงาน

การล็อค – ล็อค​ประตู​และ​ประตู​ท้าย จากนั้น​กระตุ้น​สัญญาณเตือน

การ​กดค้าง​ไว้​จะ​เป็น​การ​ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​และซันรูฟ* พร้อมกัน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ การ​เปิดทั้งหมด

คำเตือน

ถ้า​ปิดซัน​รูฟ​และ​กระจก​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ให้​ตรวจสอบ​ว่า ไม่​มี​มือ​ของ​ผู้โดยสาร​คน​ใด​อยู่​ใน​แนว​ปิด​ประจก

การ​ปลดล็อค – ปลด​ล็อค​ประตู​และ​ประตู​ท้าย ในขณะ​ที่​สัญญาณ​เตือน​ปิด​การทำงาน

กดค้าง​ไว้​เพื่อ​เปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อมกัน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ การ​เปิดทั้งหมด

การ​ทำงาน​สามารถ​เปลี่ยน​จาก​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​พร้อม​กัน เป็น​การ​ปลด​ล็อค​เฉพาะ​ประตู​คนขับ​ด้วย​การ​กด​ปุ่ม​หนึ่ง​ครั้ง และ​การ​กด​ปุ่ม​อีก​หนึ่ง​ครั้ง​ภายใน​สิบ​วินาที จะ​เป็น​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ที่เหลือ

การ​เปลี่ยนแปลง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ – ใช้​เพื่อ​เปิด​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ของ​รถ​จากระยะไกล สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ

ประตูท้าย - ปลด​ล็อค​รถ​และ​ยกเลิก​สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​เฉพาะ​ประตูท้าย สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ การล็อค/การ​ปลดล็อค - ประตูท้าย ใน​รถ​ที่มี ประตู​ท้าย​แบบไฟฟ้า*ประตู​ท้าย​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​เปิด​เมื่อ​กด​ปุ่ม​ค้างไว้

ระบบฉุกเฉิน – ใช้​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​เหตุฉุกเฉิน

กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 3 วินาที หรือ​กด​สอง​ครั้ง​ภายในเวลา 3 วินาที​เพื่อ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว​และแตร

ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​เดียวกัน​นี้ หลังจาก​ที่​ระบบ​ทำงาน​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 5 วินาที มิฉะนั้น ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​หลังจากประมาณ 3 นาที


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่