กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​กำหนดค่า​ส่วนบุคคล*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน่วยความจำ​กุญแจในกุญแจ​รีโมตคอนโทรล หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​ใน​รถยนต์​แยกกัน​สำหรับ​คนขับ​แต่​ละ​คนได้

Video thumbnail

ฟังก์ชัน​หน่วยความจำ​กุญแจ​จะ​มี​ให้​พร้อม​กับ​ที่​นั่ง​คนขับ​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

การ​ตั้ง​ค่าสำหรับกระจก​มองข้าง, ที่​นั่งคนขับ, แรง​บังคับเลี้ยว และธีม​, ความ​คมชัด และ​โหมดสี ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​สามารถ​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ​ได้ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​ของ​อุปกรณ์​ที่​ติดตั้ง​ในรถ

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชันที่เรียกว่า Car key memory ใน MY CAR สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

เมื่อ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน การ​ตั้ง​ค่า​จะ​เชื่อมโยง​ไป​ยัง​หน่วยความจำ​กุญแจ​โดยอัตโนมัติ กรณี​นี้​หมายความ​ว่า การ​เปลี่ยนแปลง​การ​ตั้ง​ค่า​จะ​ได้รับ​การ​บันทึก​ลง​ใน​หน่วยความจำ​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​นั้นๆ โดยอัตโนมัติ

การ​บันทึก​ตั้งค่า

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​เปิด​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​หน่วยความจำ​กุญแจ​ใน​ระบบเมนู MY CAR ไว้

        

  ดำเนินการ​ดังต่อไปนี้​เพื่อ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​และ​ใช้​หน่วยความจำ​กุญแจ​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล:

 1. ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​ต้องการ​บันทึก​การ​ตั้งค่า

  การ​ตั้ง​ค่า​นี้​จะ​ไม่​ส่งผล​ต่อ​การ​ตั้ง​ค่า​ใดๆ ที่​ได้​บันทึก​ไว้​ใน​ฟังก์ชัน​หน่วยความจำ​ของ​ที่​นั่ง​แบบไฟฟ้า

  ไว้
 2. ทำ​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการ เช่น สำหรับ​ที่​นั่ง​และ​กระจก​มองข้าง
 3. การ​ตั้ง​ค่า​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ในขณะนั้น

ครั้ง​ต่อไป​ที่​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​เดิม​นั้น ระบบ​จะ​ตั้ง​ตำแหน่ง​ตามที่​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ​ของ​กุญแจ​โดย​อัตโนมัติ ถ้า​มี​การ​เปลี่ยน​ตำแหน่ง​ไป​นับตั้งแต่​ที่​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​นี้​ครั้งล่าสุด

การ​หยุดฉุกเฉิน

ถ้า​ที่​นั่ง​เริ่ม​เลื่อน​โดย​ไม่​เจตนา ให้​กด​ปุ่ม​ตั้ง​ค่าที่​นั่ง​หรือ​ปุ่ม​หน่วยความจำ​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่ง​เพื่อ​หยุด​ที่นั่ง

เริ่มต้น​การ​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ที่​นั่ง​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ​ของ​กุญแจ​อีก​ครั้ง​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ประตู​ด้าน​คนขับ​จะต้อง​เปิดออก

คำเตือน

เสี่ยง​ต่อ​การ​ถูก​หนีบได้! ดู​อย่า​ให้​เด็ก​เล่น​ปุ่ม​ควบคุมต่างๆ ตรวจสอบ​ว่า ไม่​มี​วัตถุ​ใดๆ ที่ด้านหน้า​, ด้านหลัง หรือ​ใต้​ที่​นั่ง​ใน​ระหว่าง​ปรับ​ที่นั่ง ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​คน​ใด​ได้รับ​อันตราย​จาก​การ​ถูกหนีบ

การ​เปลี่ยน​การ​ตั้งค่า

ถ้า​มี​ผู้​ที่​ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หลาย​คน​เดิน​เข้า​หา​รถ ระบบ​จะ​ใช้​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ที่​นั่ง​และ​กระจก​ประตู​ของ​ผู้​ที่​ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ที่​ใช้​ใน​การ​ปลด​ล็อค​ประตูคนขับ

ถ้านาย A ซึ่งมีกุญแจ​รีโมตคอนโทรล A เป็น​ผู้​เปิด​ประตู​คนขับ แต่นาย B ซึ่งมีกุญแจ​รีโมตคอนโทรล B จะ​เป็น​ผู้​ขับ​รถ จะ​สามารถ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​ได้ดังต่อไปนี้:

การ​สั่ง​การ​ตั้ง​ค่า​อีกครั้ง

เมื่อ​ล็อค​รถ หรือ​หลังจาก​ผ่านไป 30 นาที โดย​ไม่ได้​ล็อค​รถ​ไว้ หน่วยความจำ​กุญแจ​จะ​หยุด​ทำงาน และ​จะ​ตั้ง​ค่า​โปร​ไฟล์​คนขับมาตรฐาน ใน​การ​สั่งงาน​หน่วยความจำ​กุญแจ​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ในขณะ​นั้น​อีก​ครั้ง ให้​ดำเนินการดังต่อไปนี้

สำหรับ​รถ​ที่​ไม่​มี​ฟังก์ชัน​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

การ​ตั้ง​ค่าที่​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ​กุญแจ​จะ​ทำงาน ถ้า​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

สำหรับ​รถ​ที่​มี​ฟังก์ชัน​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ

         

  หน่วยความจำ​กุญแจ​จะ​ทำงานถ้า:

 1. ปลด​ล็อค​รถ​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​การ​ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ
 2. ถ้า​ปลด​ล็อค​รถ จะ​มี​การ​สแกน​หา​กุญแจ​เมื่อ​เปิด​ประตูคนขับ ถ้า​ตรวจ​พบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล การ​ตั้ง​ค่าที่​บันทึก​ไว้​ใน​กุญแจ​ชุด​นั้น​จะทำงาน ถ้า​ล็อค​รถ โปรด​ดู​ที่​จุด​ก่อน​หน้านี้

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่