สัญญาณเตือน

ไฟสัญญาณเตือน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟสัญญาณ​เตือน​จะ​แสดง​สถานะของระบบ​สัญญาณเตือน

ไฟ LED สี​แดง​บน​แดช​บอร์ด​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​ระบบ​สัญญาณเตือน:

  • ไฟดับ – สัญญาณ​เตือน​ปิดอยู่
  • ไฟ​กะพริบ​ทุกๆ สองวินาที – สัญญาณ​เตือน​เปิดอยู่
  • ไฟ LED กะพริบ​อย่าง​รวดเร็ว​หลังจาก​ปิด​สัญญาณเตือน (และ​จนกระทั่ง​ได้​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​สวิตช์​กุญแจ และ​เลือก​กุญแจ​สตาร์ต​ที่ตำแหน่ง I) - สัญญาณ​เตือน​ถูกกระตุ้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่