ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

5 ผลลัพธ์

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - สถิติ​ของ​การเดินทาง*

ข้อมูล​ของ​การ​เดินทาง​ที่​เสร็จ​สิ้น​แล้ว​จะ​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้ โดย​ประกอบด้วย​ข้อมูล​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เฉลี่ย​และ​ความเร็ว​เฉลี่ย ซึ่ง​สามารถ​ดู​ได้​ใน​หน้าจอ​ที่​คอนโซล​กลาง​โดย​จะ​แสดง​ใน​รูปแบบ​ของ​แผนภูมิแท่ง

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้

video

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้ ข้อมูล​เสริม​จะ​มี​เนื้อหา​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ด้านล่างนี้

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้