ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

My Car

10 ผลลัพธ์

MY CAR - ตัวเลือกระบบ

ตัวเลือก​เมนู​สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ในเมนู MY CAR จะ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น เวลา และ​ภาษา เป็นต้น

MY CAR ข้อมูล

ตัวเลือก​เมนู​ข้อมูล​ในเมนู MY CAR ใช้​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น จำนวน​กุญแจ และหมายเลข VIN เป็นต้น

MY CAR - ระบบ​สนับสนุน​การ​ขับขี่

ตัวเลือก​เมนู​สำหรับ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ในเมนู MY CAR จะ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น ระบบ​เตือน​การ​ชน​และ​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

MY CAR - การ​ตั้ง​ค่าเสียง

ตัวเลือก​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​เสียง​ในเมนู MY CAR ใช้​ใน​การ​จัดการ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น การ​ฝึก​ใช้​งาน​คำสั่ง​เสียง และ​รายการ​คำสั่ง​สำหรับ​การ​รับรู้เสียง

MY CAR - ตัวเลือกเมนู

MY CAR เป็น​เมนู​ที่​ใช้​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถ เช่น การ​ตั้งนาฬิกา​, กระจก​มอง​ข้าง และ​ตัว​ล็อค เป็นต้น

MY CAR - การ​ตั้ง​ค่าอินเทอร์เน็ต

ตัวเลือก​เมนู​สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​อินเทอร์เน็ต​ในเมนู MY CAR จะ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น Bluetooth® และ Wi-Fi เป็นต้น

MY CAR - เส้นทาง​การค้นหา

MY CAR เป็น​เมนู​ที่​ใช้​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถ เช่น การ​ตั้งนาฬิกา​, กระจก​มอง​ข้าง และ​ตัวล็อก เป็นต้น

MY CAR - การ​ตั้ง​ค่า​ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

ตัวเลือก​เมนู​สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​ชุด​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ในเมนู MY CAR จะ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น การ​ปรับ​พัด​ลม​และ​การ​หมุนเวียนอากาศ

MY CAR

MY CAR เป็น​เมนู​ที่​ใช้​สำหรับ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​หลาย​อย่าง​ของ​รถ เช่น City Safety™, การ​ล็อค​และ​สัญญาณเตือน​, ความเร็ว​พัด​ลม​แบบอัตโนมัติ​, การ​ตั้ง​นาฬิกา เป็นต้น

MY CAR - การ​ตั้ง​ค่ารถยนต์

ตัวเลือก​เมนู​การ​ตั้ง​ค่า​รถยนต์​ในเมนู MY CAR จะ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​หลาย​อย่าง​ของ​รถยนต์ เช่น หน่วยความจำ​กุญแจ​รถ และ​การ​ตั้ง​ค่า​การ​ล็อค​ประตู เป็นต้น