ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

ตัวควบคุม - ไฟหน้า/ไฟ​ส่องสว่าง

15 ผลลัพธ์

video

ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​จะ​เตือน​ผู้ใช้​ถนน​ราย​อื่น​โดย​การ​กะพริบ​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​ของ​รถ​พร้อม​กัน​เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้ทำงาน เมื่อ​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​ทำงาน สัญลักษณ์​ไฟ​เลี้ยว​ทั้ง​สอง​ตัว​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะกะพริบ

ระยะเวลา​ที่​ไฟ​ส่อง​สว่าง​เพื่อ​เข้า​บ้านปลอดภัย

ไฟ​ส่อง​ทาง​หลัง​ดับ​เครื่อง​ประกอบด้วย​ไฟ​ต่ำ ไฟ​จอด​รถ ไฟ​ที่​กระจก​มอง​ข้าง ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้าย​ทะเบียน ไฟ​ที่​หลังคา​ภายใน​รถ รวมทั้ง​ไฟ​อำนวย​ความสะดวก

ไฟสูง/ไฟต่ำ

เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ที่ตำแหน่ง และ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II หรือ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ ไฟ​ต่ำ​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สภาพ​แสง​ภายนอกต่ำ เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ในตำแหน่ง ไฟ​ต่ำ​จะ​ติด​สว่าง​ตลอดเวลา​เมื่อ​เครื่องยนต์​ทำงาน หรือ​เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่​ในตำแหน่ง II

ไฟเลี้ยว

การ​สั่งงาน​ไฟ​เลี้ยว​ของ​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​คัน​สวิตช์ด้านซ้าย ไฟ​เลี้ยว​จะ​กะพริบ​สาม​ครั้ง​หรือ​กะพริบ​ต่อเนื่อง​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​ได้​เลื่อน​คัน​สวิตช์​ขึ้น​หรือ​ลง​มาก​น้อยเพียงใด

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ที่ตำแหน่ง และ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ (สวิตช์กุญแจ) อยู่​ที่ตำแหน่ง II หรือ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ใน​เวลากลางวัน

ไฟเบรก

ไฟ​เบรก​จะ​ติด​สว่าง​โดย​อัตโนมัติ​ในขณะเบรก

ไฟ​ส่อง​สว่างภายใน

การเปิด/ปิด​ไฟ​แสง​สว่าง​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ใน​แผง​ควบคุม​เหนือ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​และ​ที่​นั่งด้านหลัง

ไฟหน้า - การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟหน้า

ถ้า​รถยนต์​มี​ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอค​ทีฟ​ติดตั้ง​อยู่ และ​มี​ฟังก์ชัน​ไฟ​หน้า​แบบ​แอค​ทีฟ จะต้อง​รี​เซ็ต​รูปแบบ​ไฟ​หน้า​เมื่อ​เปลี่ยน​จาก​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านขวา​ไป​เป็น​การจราจร​แบบ​ขับ​ทาง​ด้านซ้าย และกลับกัน

ไฟ​ส่อง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ

ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้า​รถ​ประกอบด้วย​ไฟ​จอดรถ​, ไฟ​ที่​กระจก​มองข้าง​, ไฟ​ส่อง​ป้ายทะเบียน​, ไฟ​ที่​หลังคา​ภายใน​รถ รวมทั้ง​ไฟ​แสง​สว่าง​บริเวณพื้น

ไฟตำแหน่ง/ไฟจอด

ไฟ​แสดงตำแหน่ง/ไฟ​จอด​รถ​จะ​ทำงาน​เมื่อ​สั่งงาน​โดย​ใช้​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟหน้า

การ​ตรวจจับอุโมงค์*

การ​ตรวจจับ​อุโมงค์​จะ​เปลี่ยน​ไฟ​แสง​สว่าง​จาก​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​เป็น​ไฟ​ต่ำ​เมื่อ​ขับ​รถ​เข้า​ไป​ในอุโมงค์ หลังจาก​ที่​รถ​ออก​จาก​อุโมงค์​แล้วประมาณ 20 วินาที ไฟ​ก็​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​เป็น​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​อีกครั้ง

ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอคทีฟ*

ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอค​ทีฟ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​เพื่อให้​ความ​สว่าง​สูงสุด​ที่​ทาง​โค้ง​และ​ทาง​แยก ซึ่ง​ทำ​ให้​มี​ความ​ปลอดภัย​มากขึ้น

ไฟ​สูง​แบบ​แอคทีฟ*

ฟังก์ชัน​ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​จะ​มี​การ​ทำงาน​แบบเปิด/ปิด หรือ​การ​ทำงาน​แบบ​ปรับ​อัตโนมัติ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของ​ไฟหน้า ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ตรวจจับ​ลำแสง​ไฟ​หน้า​ของ​รถ​ที่​วิ่ง​สวน​มา หรือ​ไฟ​ท้าย​ของ​รถ​ที่​วิ่ง​อยู่​ข้างหน้า และ​เปลี่ยน​การ​ทำงาน​จาก​ไฟ​สูง​เป็น​ไฟต่ำ ฟังก์ชัน​ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ​ที่​มี​การ​ปรับ​อัตโนมัติ จะ​หรี่​เฉพาะ​ส่วน​ของ​ลำแสง​ที่​ส่อง​ไป​ยัง​รถ​โดยตรงเท่านั้น ไฟ​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​เป็น​ไฟ​สูง​อีก​ครั้ง​เมื่อ​ไม่​มี​แสง​ไฟ​จาก​รถ​ที่​วิ่ง​สวน​มา​หรือ​รถ​คัน​หน้า​อีกต่อไป

ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

เมื่อ​ทัศน​วิสัย​ไม่​ดี​เนื่องจาก​มี​หมอก​หนา ท่าน​สามารถ​ใช้​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​เพื่อให้​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่น​สังเกตเห็น​รถ​ของ​ท่าน​ซึ่ง​วิ่ง​อยู่​ด้านหน้า​ได้​เร็วขึ้น