ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth

13 ผลลัพธ์

video

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth® - ภาพรวม

ภาพรวม​ของ​ระบบ​สำหรับ​โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth®

การ​ลบอุปกรณ์ Bluetooth® ออก

สามารถลบ (ยกเลิก​การลงทะเบียน) อุปกรณ์ Bluetooth® ออก​จาก​รถยนต์ได้ จากนั้น รถยนต์​จะ​ไม่​ค้นหา​อุปกรณ์​นั้น​โดย​อัตโนมัติ​อีกต่อไป

การ​ต่อ​โทรศัพท์​และ​การ​รับโทรศัพท์

ฟังก์ชัน​สำหรับ​การ​ใช้​งานโทรศัพท์

Phone book

รถ​จะ​แสดง​สมุด​โทรศัพท์​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่ โดย​จะ​แสดง​สมุด​โทรศัพท์​นี้​เมื่อ​เชื่อมต่อ​กับ​โทรศัพท์มือถือ​แล้วเท่านั้น

สัญลักษณ์​บนหน้าจอ

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​ช่อง​ข้อมูลสถานะ/การ​ทำงาน​บนหน้าจอ

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth® - การ​ตั้ง​ค่า​เครื่องเสียง

ท่าน​สามารถ​ปรับ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ใน​การโทร​, ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ของ​เครื่อง​เสียง และ​ระดับ​ความ​ดัง​ของ​เสียง​เรียก​เข้าได้

video

โทรศัพท์​แฮนด์ฟรี Bluetooth®

โทรศัพท์มือถือ​ที่มี Bluetooth® จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​รถยนต์ ใน​แบบ​ไร้​สายได้

รีโมตคอนโทรล*

รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ใช้​สำหรับ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ทั้งหมดในระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล ได้ ปุ่ม​ของ​รีโมต​คอนโทรล​มี​การ​ทำงาน​เช่นเดียวกัน​กับ​ปุ่ม​บน​คอนโซล​กลาง​หรือ​แป้น​กด​บนพวงมาลัย

การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® โดยอัตโนมัติ

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth® ได้รับการ ลงทะเบียน เข้า​กับ​รถยนต์​แล้ว อุปกรณ์​ภายนอก​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​ล่าสุด​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ตรถ

การ​ตัด​การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth® อยู่​นอก​ช่วง​ระยะ​ทำงาน รถยนต์​จะ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ​โดยอัตโนมัติ