ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

ภาพรวม​ของเมนู

14 ผลลัพธ์

ภาพรวม​ของเมนู - FM

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับวิทยุ FM

ภาพรวม​ของเมนู - เว็บบ​ราว์เซอร์

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับ​เว็บบ​ราว์เซอร์

ภาพรวม​ของเมนู - AUX

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้สำหรับ AUX

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล - ภาพรวม​ของเมนู

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับ​เมนู​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

ภาพรวม​ของเมนู - วิดีโอ​ดี​วีดี

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับวิดีโอ DVD

ภาพรวม​ของเมนู - iPod®

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้สำหรับ iPod®

ภาพรวม​ของเมนู - AM

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับวิทยุ AM

ภาพรวม​ของเมนู - โทรทัศน์*

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับโทรทัศน์

ภาพรวม​ของเมนู - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ (HDD)

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับ​ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ (HDD)

ภาพรวม​ของเมนู - USB

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้สำหรับ USB

ภาพรวม​ของเมนู - วิทยุ​แบบดิจิตอล (DAB)*

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับวิทยุ DAB

ภาพรวม​ของเมนู - สื่อข้อมูลผ่าน Bluetooth

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับ​สื่อข้อมูลแบบ Bluetooth®

ภาพรวม​ของเมนู - ซีดี/ดี​วี​ดีเพลง

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับซีดี/ดี​วี​ดีวิดีโอ

ภาพรวม​ของเมนู - แฮนด์ฟรี Bluetooth

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​เป็นไป​ได้​สำหรับ​อุปกรณ์​แฮนด์​ฟรีแบบ Bluetooth®