ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

วิทยุ​แบบดิจิตอล

6 ผลลัพธ์

รูปแบบ​ของ​รายการวิทยุ (PTY)

ท่าน​สามารถ​เลือก​ชนิด​ของ​รายการวิทยุ (เช่น เพลงป๊​อป และ​เพลง​คลาสิก) หนึ่ง​ชนิด​หรือ​มากกว่า​นั้น​สำหรับวิทยุ DAB* ได้ หลังจาก​เลือก​ชนิด​ของ​รายการ​วิทยุ​แล้ว ระบบ​นำ​ทาง​ไป​ยัง​ช่อง​สถานี​ที่​ส่ง​สัญญาณ​ตาม​ชนิด​ที่​เลือก​ไว้เท่านั้น

Radio text

สถานี RDS บาง​สถานี​จะ​ส่ง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เนื้อหา​ของรายการ​, ศิลปิน เป็น​ต้น ข้อมูล​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​บนจอแสดงผล ข้อความ​วิทยุ​สามารถ​แสดง​ได้​ทั้ง​สำหรับวิทยุ FM และ DAB*

เชื่อมโยง DAB ไป DAB*

การเชื่อมโยง DAB ไป DAB หมายถึง สามารถ​ส่งคลื่นวิทยุ DAB จาก​ช่อง​ที่​สัญญาณ​ไม่​ดี​หรือไม่​มี​การ​รับ​สัญญาณ​ไป​ยัง​ช่อง​เดียวกัน​ใน​กลุ่ม​ช่องสัญญาณ​อื่น​ที่​มี​การ​รับ​สัญญาณดีกว่า

วิทยุ​แบบดิจิตอล (DAB)* - ช่องสัญญาณย่อย

โดยทั่วไป​ส่วนประกอบ​รอง​จะ​เรียกว่า​ช่องสัญญาณย่อย นี่​เป็น​ช่องสัญญาณ​ชั่วคราว​และ​อาจ​ประกอบด้วย เช่น คำ​แปล​ของ​รูปแบบ​รายการ​ที่​เป็น​ภาษาอื่น

บันทึก​สถานี​วิทยุ​เป็น​ค่าที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า

สถานี​วิทยุ​ที่​ฟัง​บ่อย​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​เป็น​ค่าที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​เพื่อให้​สามารถ​เปิด​ฟัง​ได้​อย่างง่ายดาย