ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

บริการ​ด้าน​ความปลอดภัย

3 ผลลัพธ์

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัยโดย Volvo On Call

สัญญาณ​เตือน​แบบ​แมน​นวล​และ​อัตโนมัติ​รวมถึง​การ​โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ฉุกเฉิน​เป็น​บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ที่​มี​ให้สำหรับ Volvo On Call (VOC)บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ใช้​สำหรับ​สัญญาณ​เตือน​เมื่อ​เกิด​อุบัติเหตุ​หรือ​ใน​กรณีฉุกเฉิน

บริการ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​แบบ​แมน​นวลด้วย Volvo On Call

ติดต่อศูนย์บริการ Volvo On Call (VOC) เพื่อ​โทร​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​สถานการณ์ฉุกเฉิน

การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ ณ จุด​เกิด​เหตุ​ที่มี Volvo On Call*

โทร​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​อย่างเช่น ยางรั่ว​, น้ำมัน​เชื้อเพลิง​หมด หรือ​แบตเตอรี่​หมดไฟ