ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2016 Early

บริการ​เพื่อ​ความสะดวกสบาย

4 ผลลัพธ์

แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

ใน​ฐานะ​ของผู้ใช้ Volvo On Call เจ้าของ​รถ​มี​สิทธิ์​ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา ที่​ทำ​ให้​เขา​สามารถ​ติดต่อ​กับ​รถ​ที่​จอด​อยู่​ได้​ตลอดเวลา​โดย​ผ่าน​ทางโทรศัพท์มือถือ

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS

การ​ควบคุม​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ใน​รถ​ทำ​ได้​โดยใช้ SMS

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบายโดย Volvo On Call

บริการ​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ผ่าน​โทรศัพท์ เช่น การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล* ผ่าน SMS หรือ​การ​ติดต่อสื่อสาร​กับ​รถ​ผ่าน​แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา