บริการ​เพื่อ​ความสะดวกสบาย

แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​ฐานะ​ของผู้ใช้ Volvo On Call เจ้าของ​รถ​มี​สิทธิ์​ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา ที่​ทำ​ให้​เขา​สามารถ​ติดต่อ​กับ​รถ​ที่​จอด​อยู่​ได้​ตลอดเวลา​โดย​ผ่าน​ทางโทรศัพท์มือถือ

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​รถ​บางรุ่น

แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ได้รับ​การ​อัพเดต​ยู่​ตลอดเวลา ซึ่ง​หมายความ​ว่า​ข้อมูล​ใน​คู่มือ​นี้​อาจ​ไม่​ตรง​กับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​มีให้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo On Call โปรด​ดูที่ support.volvocars.com

แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​มี​ให้บริการสำหรับ iPhone, โทรศัพท์​ที่​ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ​โทรศัพท์​ที่​ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​แอพพลิเคชั่น​นี้​ได้จาก Apple AppStore, Windows Phone Store หรือ Google Play

จำเป็นต้องใช้ Volvo ID ส่วนตัว​ใน​การ​ใช้​งาน​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​และ​บริการ​แบบ​ออนไลน์​จาก​วอลโว่

อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volvo ID และ​ประโยชน์​ที่​จะ​ได้รับ รวมถึง​วิธีการสร้าง Volvo ID

การ​ค้นหา​ตำแหน่ง​ของรถ

ตำแหน่ง​ของ​รถ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​แผน​ที่ และ​จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​รับ​ทิศทาง​ไป​ยังรถ นอกจากนี้ ยัง​มี​เข็ม​ทิศ​แบบ​ดิจิตอล​ที่​ชี้​ให้​คนขับ​ไป​ใน​ทิศทาง​ที่​ถูกต้อง​อีกด้วย โดย​สามารถ​สั่งงาน​แตร​และ​ไฟ​เลี้ยว​เพื่อ​ช่วย​ใน​การ​ค้นหา​ได้​ด้วยเช่นกัน

ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ไป​ยังรถ

แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ทำ​ให้​สามารถ​ใช้ฟังก์ชัน "Send to Car" ใน​การ​ส่ง​จุดหมายปลายทาง (เช่น โรงแรม​, ร้านค้า​, โรงภาพยนตร์​, ร้านอาหาร และ​สถานี​บริการ​น้ำมัน​เชื้อเพลิง เป็นต้น) ไป​ยัง​รถได้ จากนั้น ตำแหน่ง​ของ​จุดหมาย​ปลายทาง​จะ​มี​อยู่​ใน​ระบบ​นำ​ทาง​ของรถใช้กับ Sensus Navigation ถ้า​ไม่ได้​ติดตั้ง​ระบบ​นำ​ทาง​ของ​รถ​มา​จาก​โรงงาน จะ​จำเป็นต้อง​อัพเดต​การ​กำหนดค่า​ของ​รถ​โดย​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่ เพื่อให้แอพ VOC ทราบ​ว่า​สามารถ​ส่ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ไป​ยัง​รถได้ สำหรับ​คำแนะนำ​เกี่ยวกับฟังก์ชัน Send to Car ดูที่ support.volvocars.com

แผง​คอนโซล​หน้า​ของรถ

ฟังก์ชัน​นี้​ทำ​ให้​คนขับ​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ข้อมูล​ต่างๆ ได้: ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง​, ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​โดย​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ที่​มีอยู่​, ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงเฉลี่ย​, ความเร็ว​เฉลี่ย และ​ค่า​จาก​มาตร​วัด​ความเร็ว​และ​มาตร​วัดระยะทาง

การ​ตรวจสอบรถ

แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​จะ​ทำการ "ตรวจสภาพ​" ของ​รถ แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับหลอดไฟ​, ระดับ​น้ำมันเบรก​, ระดับ​สาร​หล่อ​เย็น และ​ระดับน้ำมันเครื่อง

บันทึก​การ​ขับขี่

ข้อมูล​โดย​ละเอียด​เกี่ยวกับ​การ​เดินทางในช่วง 40 วัน​ล่าสุด​สามารถ​ดาวน์​โหลด​และ​บันทึก​ไว้ได้ นอกจากนี้ ยัง​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​ส่งออก​การ​เดินทาง​ทั้งหมด​หรือ​การ​เดินทาง​ที่​เลือก​ไว้ จาก​แอพพลิเคชั่น​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​เป็น​รูปแบบ​กระดาษ​คำนวณ และ​ส่งไป​ยัง​ที่​อยู่​อีเมล​ได้​อีก​ด้วย ซึ่ง​เหมาะ​สำหรับ​การ​เดินทาง​เพื่อ​ทำ​ธุรกิจ​อย่าง​เป็น​ทางการ เป็นต้น

มี​ตัวเลือก​ใน​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​บันทึก​การ​ขับขี่ ใน​กรณี​นี้ รถ​จะ​ไม่​ส่ง​ข้อมูล​การ​บันทึก​ใดๆ หลังจาก​ที่​เสร็จ​สิ้น​การ​เดินทาง​แต่​ละ​เที่ยวแล้ว

ข้อมูลรถยนต์

ข้อมูล​พื้นฐาน​ของ​รถ เช่น รุ่น​, เลข​ทะเบียน และ​หมายเลข​ตัวถัง​รถ จะ​สามารถ​ดู​ได้​อย่างง่ายดาย

การ​แจ้ง​การโจรกรรม (TN)

ถ้า​สัญญาณ​เตือน​ของ​รถ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน คนขับ​จะ​ได้รับ​แจ้ง​เกี่ยวกับ​กรณี​นี้​ผ่าน​ทาง​อุปกรณ์​แบบพกพา

การ​ล็อค​ประตู​จากระยะไกล

สถานะ​ของ​ประตู​และ​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​จะ​แสดงขึ้น คนขับ​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​รถได้ เพื่อ​เหตุผล​ด้าน​ความ​ปลอดภัย จะ​จำเป็นต้อง​ใช้​รหัสผ่าน​สำหรับ​แอพพลิเคชั่น​ทุก​ครั้ง​ใน​การ​ปลด​ล็อครถ Volvo ID ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​จะ​มี​การ​ใช้​เป็นรหัสผ่าน

เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล

ถ้า​รถ​ติดตั้ง​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด​ไว้ จะ​สามารถ​สั่ง​ให้​เริ่ม​ทำงาน​ในทันที​หรือ​ตั้ง​โปรแกรม​ให้​เริ่ม​ทำงาน​ที่​เวลา​ที่​แตกต่าง​กัน​ได้​สองเวลา

การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จากระยะไกล

สำหรับ​รถ​บาง​รุ่น​และ​บางตลาด

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​ท่าน​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล​เพื่อ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ใน​ห้อง​โดยสาร​ให้​มี​อุณหภูมิ​ที่​สบาย​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทางได้ เพื่อให้​สามารถ​ขับ​รถ​ออกไป​ได้ ต้อง​สั่งงาน​โหมด​ขับ​ขี่​โดย​จะ​ทำ​ได้​ใน​ลักษณะ​เดียวกับ​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ โปรด​ดูที่ การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​เริ่มต้น​ทำงาน​ที่​การ​ตั้ง​ค่าอัตโนมัติ เครื่องยนต์​แบบ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​จะ​ได้รับ​การ​สั่งงาน​เป็น​เวลาสูงสุด 15 นาที จากนั้น​จะ​ดับลง หลังจาก​การ​สั่งงาน​การ​สตาร์ต​รถยนต์​แบบ​ระยะไกล​สอง​ครั้ง ต้อง​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ตาม​วิธี​ปกติ​ก่อนที่​จะ​สั่งงาน​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​อีกครั้ง

การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล​จะ​มี​อยู่​ใน​รถ​ที่​มี​ชุด​เกียร์​อัตโนมัติ และ​รถ​ที่​ติดตั้ง​สวิตช์​ฝา​กระโปรงหน้ามี​อยู่ใน XC60, รถ​ที่​มี​ระบบ​สัญญาณเตือน​, รถ​ที่​ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ​ส่วน​ใหญ่ หรือ​ถ้า​ได้เลือก ERS ไว้​สำหรับ​การ​ผลิตใหม่ ไว้เท่านั้น

คำเตือน

ใน​การ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แบบ​รีโมต ต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ต้อง​ตรวจสอบรถยนต์
  • ต้อง​ไม่​มี​ผู้คน​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​อยู่​ภายใน​หรือ​รอบๆ รถ
  • ห้าม​จอด​รถยนต์​ใน​บริเวณ​อับ ไม่​มี​อากาศ​ถ่ายเท เนื่องจาก​ไอ​เสีย​ที่​ปล่อย​ออกมา​อาจ​เป็น​อันตราย​ต่อ​ผู้คน​และ​สัตว์​ต่างๆ ได้

บันทึก

ปฏิบัติ​ตามข้อกำหนด/กฎหมาย​ในท้องถิ่น/ประเทศ​เกี่ยวกับ​การ​เดิน​เบาเครื่องยนต์ นอกจากนั้น ให้​สังเกต​กฎ​ข้อบังคับ​ในท้องถิ่น/ประเทศ​เกี่ยวกับ​ระดับ​เสียง​เมื่อ​เครื่องยนต์ทำงาน

แบตเตอรี่​และ​ระดับ​ประจุไฟฟ้า

ใช้สำหรับ V60 PLUG-IN HYBRID และ S60L Twin Engine เท่านั้น

ดู​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​ไฮบริด และ​ดู​ว่า​กำลัง​ทำ​การ​ชาร์จ​อยู่หรือไม่

ตั้ง​การ​ชาร์จ​ตาม​เวลา​ที่ต้องการ

ใช้สำหรับ V60 PLUG-IN HYBRID และ S60L Twin Engine เท่านั้น

เมื่อ​เสียบ​สาย​ชาร์จ​แล้ว​ไม่​จำเป็นต้อง​เริ่ม​การ​ชาร์จในทันที สามารถ​ใช้​แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​เพื่อ​ตั้ง​เวลา​การ​ชาร์จได้

ตัว​เตือน​การ​เสียบ​สายชาร์จ

ใช้สำหรับ V60 PLUG-IN HYBRID และ S60L Twin Engine เท่านั้น

ตัวเลือก​สำหรับ​สั่งงาน​ตัว​เตือน​การ​เสียบ​สาย​ชาร์จ​ใน​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา ถ้า​ลืม​เสียบ​สาย​ชาร์จ​หลังจาก​ที่​จอด​รถแล้ว

การ​ปรับ​สภาพล่วงหน้า

ใช้สำหรับ V60 PLUG-IN HYBRID และ S60L Twin Engine เท่านั้น

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​เตรียม​ระบบ​ขับเคลื่อน​ของ​รถยนต์​และ​ห้อง​โดยสาร​ให้​พร้อม​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​เดินทาง เพื่อให้​การ​สึก​หรอ​และ​พลังงาน​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​ใน​ระหว่าง​การ​เดินทางลดลง แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​ลักษณะ​เดียวกัน​กับ​การ​สั่งงาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จากระยะไกล


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่