คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ - แพ็คเกจ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​แบบสะอาด (Clean Zone Interior Package หรือ CZIP) *

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

CZIP จะ​มี​ชุด​ของ​การ​ปรับเปลี่ยน​ที่​ช่วย​รักษา​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ให้​สะอาด ปราศจาก​สิ่ง​ที่​ก่อให้เกิด​อาการ​ภูมิแพ้​หรือ​หอบหืด

ซึ่ง​จะ​รวมถึง​สิ่ง​ต่อไปนี้ด้วย:

  • การ​ทำงาน​เพิ่มเติม​ของ​พัด​ลม หมายความ​ว่า​พัด​ลม​จะ​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​เปิด​รถ​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล พัด​ลม​จะ​ให้​อากาศ​ที่​บริสุทธิ์​แก่​ห้องโดยสาร การ​ทำงาน​นี้​จะ​เริ่ม​ขึ้น​เมื่อ​จำเป็น และ​จะ​ถูก​ระงับ​การ​ใช้​งาน​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ชั่ว​เวลา​หนึ่ง หรือ​เมื่อ​ประตู​ห้อง​โดยสาร​บาน​ใด​บาน​หนึ่งเปิด จำนวน​เวลา​ที่​พัด​ลม​ทำงาน​จะ​ลดลง​อย่าง​ต่อเนื่อง เนื่องจาก​ความ​ต้องการ​ลดลง​จนกระทั่ง​รถ​มีอายุ 4 ปี
  • ระบบ​คุณภาพ​อากาศ​ภายในรถ IAQS เป็น​ระบบ​ที่​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เต็ม​รูปแบบ โดย​จะ​ทำ​ความ​สะอาด​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​ไม่ให้​มี​สิ่ง​ปนเปื้อน เช่น ฝุ่นละออง​, ไฮโดรคาร์บอน​, ไน​ตรัส​ออก​ไซต์ และ​โอโซน​ระดับพื้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่