หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​แสง​สว่าง​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บสัมภาระ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​แสง​สว่าง​ภายใน​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​จะ​อยู่​ใน​ประตูท้าย

P3-413-835-luggage compartment lamp

สอด​ไข​ควง​และ​งัด​เบาๆ เพื่อให้​เบ้า​หลอดไฟ​หลุดออก

เปลี่ยนหลอดไฟ

ตรวจสอบ​ว่า​หลอดไฟ​ส่อง​สว่าง และ​กด​เรือน​หลอดไฟ​กลับ​เข้าไป


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่