หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​กระจก​เสริมสวย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​กระจก​เสริม​สวย​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​กระจก​ครอบไฟ

การ​ถอน​เลนส์หลอดไฟ

P3-1220-XC60 Lighting make-up mirror

สอด​ไข​ควง​เข้า​ไป​ใต้​เลนส์​หลอดไฟ งัด​ห่วง​ล็อค​ที่​ขอบ​ขึ้น​ด้วย​ความระมัดระวัง

งัด​เลนส์​หลอดไฟออก

ใช้​คีม​ปลายแหลม (คีม​ปากจิ้งจก) ดึง​หลอดไฟ​ออก​ตรงๆ ทาง​ด้านข้าง และ​เปลี่ยน​หลอดไฟใหม่ หมายเหตุ! ห้าม​ใช้​คีม​บีบ​หลอดไฟ​แรงเกินไป มิฉะนั้น​อาจ​ทำ​ให้​เลนส์​หลอดไฟ​เป็น​รอยได้

การ​ติด​เลนส์หลอดไฟ

ใส่​เลนส์​หลอดไฟ​กลับ​เข้าที่

กด​ให้​ลงตำแหน่ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่