หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้ายทะเบียน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้าย​ทะเบียน​จะ​อยู่​ใต้​มือ​จับ​ประตูท้าย

P3-413-835-tailgate

ถอด​สก​รู​ต่างๆ ด้วย​ไขควง

ปลด​ตัว​เรือน​หลอดไฟ​ออก​ทั้ง​ชุด​อย่าง​ระมัดระวัง​และ​ดึงออก

เปลี่ยนหลอดไฟ

ติดตั้ง​ตัว​เรือน​หลอดไฟ​ทั้ง​ชุด​กลับ​เข้า​ที่ และ​ขัน​สก​รู​กลับ​เข้าที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่