หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​หน้า​ทุก​ดวง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เครื่องยนต์ โดย​ขั้น​แรก ให้​คลาย​ชุด​ไฟ​หน้า​และ​ถอด​ออก​ทั้งชุด

การ​ถอด​ไฟหน้า

ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​รถยนต์​ใน​ตำแหน่งกุญแจ 0, โปรดดู ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

P3-1320-XC60 Headlight removal 2
ดึง​สลัก​ล็อค​ไฟ​หน้าออก
ดึง​ไฟ​หน้า​ออกไป​ทางด้านหน้าตรงๆ

สำคัญ

ห้าม​ดึง​สายไฟ ให้​ดึง​เฉพาะ​ขั้วต่อเท่านั้น

P3-1320-XC60 Headlight removal 3
ปลด​ขั้วต่อ​ไฟ​หน้า​โดย​ใช้​นิ้วหัวแม่มือ​กด​คลิป​หนีบ​ลงไป
ใน​ขณะเดียวกัน ให้​ใช้​อีก​มือ​หนึ่ง​ดัน​ขั้วต่อออก
5. ยก​ไฟ​หน้า​ออก และ​วาง​ไว้​บน​พื้นผิว​ที่​อ่อน​นุ่ม​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​มี​รอย​ขีด​ข่วน​บนเลนส์
6. เปลี่ยน​หลอดไฟ​ที่เสีย

การ​ติดตั้ง​ไฟหน้า

P3-1320-XC60 Headlight fastening

เมื่อ​ติดตั้ง ให้​ตรวจดู​ว่า​หมุด​ล็อค​ขนาด​ยาว​ถูก​ล็อค​อยู่ ซึ่ง​ควร​ล็อค​อยู่​ทั้ง​สองปลาย

ใส่​ขั้วต่อ​สาย ควร​ได้​ยิน​เสียงคลิก

ใส่​ไฟ​หน้า​กลับ​เข้า​ที่​พร้อม​สลักล็อค ตรวจสอบ​ว่า​สลัก​สอด​เข้า​ตำแหน่ง​อย่าง​แน่นหนา

ตรวจสอบ​ไฟ​ส่องสว่าง

ต้อง​ติดตั้ง​ไฟ​หน้า​และ​ขั้วต่อ​อย่าง​แน่น​หนา​ก่อนที่​จะ​เปิด​สวิตช์​ไฟ หรือ​ก่อน​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ไป​ใน​สวิตช์กุญแจ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่