หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ทั่วไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​หลาย​ดวง​ของ​รถ​ได้​ด้วยตัวเอง สำหรับ​การ​เปลี่ยนไฟ LED และ​ไฟ​ซีนอน โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ

หลอดไฟ​ที่​ใช้จะระบุ​ไว้​อย่าง​จำเพาะเจาะจง รายการ​ต่อไปนี้​จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟ​และ​ไฟ​อื่นๆ ซึ่ง​เป็น​ชนิด​พิเศษ เช่น ไฟ LEDLED (Light Emitting Diode) หรือ​ชนิด​ที่​ไม่​ควร​เปลี่ยน เว้น​แต่​จะ​ให้ศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง เป็นผู้ดำเนินการ:

  • ไฟ​หน้า​ซีนอน​แบบ​แอคทีฟ - ABL (ไฟซีนอน)
  • ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน/ไฟ​แสดงตำแหน่ง​, ด้านหน้า
  • ไฟ​ขณะ​เข้าโค้ง
  • ไฟ​เลี้ยวด้านข้าง​, กระจก​มองข้าง
  • ไฟ​แสง​สว่าง​นำ​ทางเข้ารถ​, กระจก​มองข้าง
  • ไฟ​ภายใน​รถ​แยก​จาก​ไฟ​อำนวย​ความ​สะดวกด้านหน้า
  • ไฟตำแหน่ง​, ด้านหลัง
  • ไฟข้าง
  • ไฟเลี้ยว​, ด้านหลัง

คำเตือน

ใน​รถ​ที่​ติดตั้ง​ไฟ​หน้า​ซีนอน การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ซีนอน​จะต้อง​ทำ​ที่​ศูนย์บริการ​เท่านั้น เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ การ​ทำงาน​กับ​ไฟ​ซีนอน​เป็น​งาน​ที่​ต้อง​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​อย่าง​มาก เนื่องจาก​ไฟ​หน้า​มี​ชุด​อุปกรณ์​ที่​ใช้​แรงดันไฟฟ้า​สูง​ติดตั้งอยู่

คำเตือน

เมื่อ​เปลี่ยน​หลอดไฟ ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ต้อง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ 0 ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

สำคัญ

ห้าม​แตะ​ชิ้นส่วน​ที่​แก้ว​ของ​หลอดไฟ​ด้วย​มือเปล่า ความ​ร้อน​จะ​ทำ​ให้​น้ำมัน​จาก​นิ้ว​มือ​ระเหย​เป็น​ไอ​และ​เคลือบ​ตัว​สะท้อน​แสง​ไว้​ซึ่ง​เป็น​สาเหตุ​ให้​เกิด​การ​ชำรุด​เสียหายได้

บันทึก

หาก​ข้อความ​แสดง​ข้อผิดพลาด​ยัง​ปรากฎ​อยู่​หลังจาก​เปลี่ยน​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​แล้ว เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

บันทึก

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก เช่น ไฟ​หน้า​และ​ไฟ​ท้าย อาจ​มี​ละออง​น้ำ​เกาะ​ชั่วคราว​ที่​ด้าน​ใน​ของเลนส์ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่อง​ปกติ ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​ทั้งหมด​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​ทนทาน​ต่อ​สภาวะนี้ โดยทั่วไป ละออง​น้ำ​จะ​ถูก​ระบาย​ออก​จาก​เรือน​หลอดไฟ​เมื่อ​หลอดไฟ​เปิด​อยู่​นาน​ระยะหนึ่ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่