ห้อง​เก็บสัมภาระ

ตา​ข่ายนิรภัย*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตะแกรง​ป้องกัน​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่างรุนแรง

ตา​ข่าย​นิรภัย​ถูก​ติดตั้ง​ไว้​กับ​จุด​ยึด​สี่จุด

P3-1346-XC60 Cargo net

ตา​ข่ายนิรภัย

เพื่อ​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ติดตั้ง​และ​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้องเสมอ

ตา​ข่าย​นิรภัย​ทำ​จาก​ไน​ล่อน​ที่​แข็งแรง​และ​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถ​ได้​สองตำแหน่ง:

  • การ​ติดตั้งด้านหลัง - หลัง​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่งด้านหลัง
  • การ​ติดตั้งด้านหน้า - หลัง​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่งด้านหน้า

คำเตือน

ต้อง​ยึด​สิ่งของ​ต่างๆ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ให้​แน่น รวมทั้ง​ใช้​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ติดตั้ง​อย่างถูกต้อง

การติดตั้ง

บันทึก

วิธี​ที่​ง่าย​ที่สุด​ใน​การ​ติดตั้ง​ตา​ข่าย​นิรภัย คือ การ​ใช้​ประตู​หลัง​บาน​ใด​บานหนึ่ง

คำเตือน

ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ได้​ยึด​จุด​ยึด​ด้านบน​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้อง และ​ได้​เกี่ยว​ขอ​เกี่ยวล็​อก​เข้า​ที่​อย่าง​ถูกต้องแล้ว

ห้าม​ใช้​ตา​ข่าย​ที่ชำรุด

การ​ติดตั้งด้านหลัง

กาง​ตา​ข่าย​นิรภัยออก

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​กับ​หู​เกี่ยว​ที่​บริเวณ​พื้น​ด้านหน้า​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ช่อง​เก็บ​ของ​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​หัน​ไป​ทางด้านหลัง

P3-1346-XC60 Cargo net mount points rear

การ​ติดตั้งด้านหลัง

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ที่ด้านหลัง

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​อีก​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ที่​ด้าน​ตรงข้าม

ดัน​ขอ​เกี่ยว​ของ​ตา​ข่าย​สำหรับ​ตำแหน่ง​ปลาย​ด้านหน้า​ของ​จุด​ยึด​บน​หลังคา​แต่​ละ​ด้าน​ไป​ด้านหน้า​อย่างระมัดระวัง

การ​ติดตั้งด้านหน้า

กาง​ตา​ข่าย​นิรภัยออก

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​กับ​หู​เกี่ยว​ที่​ด้านหลัง​ของ​ราง​เลื่อน​ที่​นั่ง ซึ่ง​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ง่าย​ขึ้น​เมื่อ​ตั้ง​พนัก​พิง​หลัง​ให้​ตรง และ​เลื่อน​ที่​นั่ง​ไป​ทางด้านหน้าเล็กน้อย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ช่อง​เก็บ​ของ​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​หัน​ไป​ทางด้านหลัง

P3-1346-XC60 Cargo net mount points front

การ​ติดตั้งด้านหน้า

ให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​กด​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​กระแทก​กับ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ในขณะ​ที่​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​เลื่อน​กลับ​อีก​ครั้ง ให้​เพียง​ปรับ​จนกระทั่ง​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​สัมผัส​กับ​ตา​ข่าย​นิรภัยเท่านั้น

สำคัญ

หาก​เบาะนั่ง​/พนัก​พิง​หลัง​ถูก​กด​ไป​ทางด้านหลัง​และ​กระแทก​กับ​ตา​ข่าย​นิรภัย ตา​ข่าย​นิรภัยและ​/หรือ​ที่​ยึด​ที่​หลังคา​อาจจะ​ได้รับ​ความเสียหาย

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ที่ด้านหน้า

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​อีก​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ที่​ด้าน​ตรงข้าม

ดัน​ขอ​เกี่ยว​ของ​ตา​ข่าย​สำหรับ​ตำแหน่ง​ปลาย​ด้านหน้า​ของ​จุด​ยึด​บน​หลังคา​แต่​ละ​ด้าน​ไป​ด้านหน้า​อย่างระมัดระวัง

การ​ถอด​และ​การติดตั้ง

ตา​ข่าย​นิรภัย​สามารถ​ถอด​และ​พับ​ได้ง่าย

ดัน​แผ่น​สปริง​ของ​ขอ​เกี่ยว​ล็อค​เข้า และ​ถอด​ขอ​เกี่ยว​ล็อค​ออก​จาก​หูเกี่ยว

คลาย​ขอ​เกี่ยว​ของ​ตา​ข่าย​ออก​จาก​จุด​ยึด​บนหลังคา

พับ​ตา​ข่ายขึ้น

ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​พับ​แล้ว​สามารถ​เก็บ​ที่​ใต้​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่