Lane assistance

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จุดประสงค์​ของ​ระบบ​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ก็​คือ เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตนเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ใน​บาง​สถานการณ์ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ LDW หรือ LKA

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​มี​สอง​เวอร์ชั่น

  • LDW - Lane Departure Warning - เตือน​คนขับ​ด้วย​สัญญาณเสียง​หรือ​การ​สั่น​ของพวงมาลัย
  • LKA - Lane Keeping Aid(Lane Keeping Aid) - บังคับ​รถ​กลับไป​ยัง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตนเองและ/หรือ​เตือน​คนขับ​ด้วย​สัญญาณเสียง​หรือ​การ​สั่น​ของพวงมาลัย

รถ​จะ​มี​การ​ติดตั้ง​ระบบ​หนึ่ง​ใน​สอง​ระบบเหล่านี้ - เครื่องยนต์​และ​ประเทศ​ที่​จำหน่าย​เป็น​ตัวกำหนด​ระบบ​ที่​รถ​ติดตั้งไว้

ใน​กรณี​ที่​ไม่​แน่ใจ​ว่า​รถยนต์มี LDW หรือ LKA:

  • เปิด​ระบบเมนู MY CAR แล้วค้นหา Driver support system ซึ่ง​จะระบุ Lane Departure Warning ถ้า​รถมี LDW หรือ Lane Keeping Aid ถ้า​รถมี LKA

หลักการของ LKA

P4-1220-LKA - Princip

(รูปภาพ​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น - โดย​ไม่​จำเพาะ​เจาะจงรุ่น)

กล้อง​ตรวจหา​เส้น​ด้านข้าง​ของถนน/เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

ถ้า​รถยนต์​กำลัง​จะ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เข้า​ควบคุม​เพื่อให้​รถยนต์​กลับ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ช่องทางเดิน​รถ โดย​การ​จ่าย​แรงบิด​เล็กน้อย​ไป​ที่พวงมาลัย

ถ้า​รถยนต์​วิ่ง​ไป​ถึง​หรือ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เตือน​คนขับ​โดย​ใช้​การ​สั่นสะเทือน​ของ​พวงมาลัย​อีกด้วย

คำเตือน

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​เพียง​แค่​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​ทำงาน​ใน​สภาพ​การ​ขับขี่​, สภาพจราจร​, สภาพ​อากาศ หรือ​สภาพ​ถนนบางอย่าง

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่