ระบบ​เตือน​การชน

ระบบ​เตือน​การชน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

"การ​​เตือน​​การ​​ชน​​พร้อม​​เบรก​​อัตโนมัติ​และการ​​ตรวจจับ​คนขับรถจักรยาน​/คน​​เดินเท้า​​" ได้รับ​​การ​​ออกแบบ​​มา​​ให้​​ช่วยเหลือ​​คนขับเมื่อ​​มี​​ความ​​เสี่ยง​​ใน​​การ​​ชน​​กับ​​คน​​เดิน​​เท้า​, คนขับรถ​จักรยาน หรือ​​รถยนต์​​คัน​​หน้าที่​​อยู่​​กับ​​ที่​​หรือ​​เคลื่อนที่​​ใน​​ทิศทางเดียวกัน

"การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​และ​การ​ตรวจจับ​คนขับรถจักรยาน/คน​เดินเท้า​" จะ​ทำงาน​ใน​สถานการณ์​ที่​คนขับ​ควร​เริ่ม​เบรก​ก่อน​หน้า​นั้น ซึ่ง​เป็น​เหตุผล​ที่​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​นี้​ไม่​สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ได้​ใน​ทุกสถานการณ์

"การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​และ​การ​ตรวจจับ​คนขับรถจักรยาน/คน​เดินเท้า​" ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ทำงาน​ช้า​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​โดย​ไม่จำเป็น

"การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​และ​การ​ตรวจจับ​คนขับรถจักรยาน/คน​เดินเท้า​" สามารถ​ป้องกัน​การ​ชน​หรือ​ลด​ความเร็ว​ใน​การ​ชน​ลงได้

ห้าม​ไม่ให้​คนขับใช้ "การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​และ​การ​ตรวจจับ​คนขับรถจักรยาน/คน​เดินเท้า​" เป็น​ข้ออ้าง​ใน​การ​เปลี่ยน​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​ตนเอง ถ้า​คนขับ​ปล่อย​ให้​การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​ทำ​การ​เบรก​เพียง​อย่าง​เดียว อาจ​เกิด​การ​ชน​ได้​ไม่​ช้า​ก็เร็ว

ระดับ​ของ​ระบบ​สองระดับ

ฟังก์ชั่น "การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​และ​การ​ตรวจจับ​คนขับรถจักรยาน/คน​เดินเท้า​" มี​สอง​แบบ​ด้วยกัน​โดย​ขึ้นกับ​การ​ติดตั้ง​ในรถ:

ระดับ 1

เมื่อ​​มี​​สิ่ง​​กีด​​ขวาง คนขับ​​จะ​​ได้รับ​​การเตือนไม่​​มี​​การ​​เตือน​​รถจักรยานที่ "ระดับ 1" ด้วย​​สัญญาณเสียง​​เตือน​​และ​​ภาพ​​เท่านั้น โดย​​ไม่​​มี​​การ​​เข้า​​แทรก​​การ​​ทำงาน​​ด้วย​​การ​​เบรก​​อัตโนมัติ คนขับ​​จะต้อง​​เบรก​​ด้วยตนเอง

ระดับ 2

เมื่อ​มี​สิ่ง​กีด​ขวาง คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​เตือน​และ​ภาพ จากนั้น​รถยนต์​จะ​ถูก​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​หาก​คนขับ​ไม่​กระทำ​การ​ใดๆ ภายใน​เวลา​ที่กำหนด

สำคัญ

การ​บำรุงรักษา​อุปกรณ์​ภายใน​ของ​ระบบ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​และ​การ​ตรวจจับ​คน​เดินถนน/คนขับรถ​จักรยาน​จะต้อง​ดำเนินการ​ใน​ศูนย์บริการเท่านั้น - ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่