ระบบ​เตือน​การชน

ระบบ​เตือน​การชน* - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

"การ​​เตือน​​การ​​ชน​​พร้อม​​เบรก​​อัตโนมัติ​และการ​​ตรวจจับ​คนขับรถจักรยาน​/คน​​เดินเท้า​​" ได้รับ​​การ​​ออกแบบ​​มา​​ให้​​ช่วยเหลือ​​คนขับเมื่อ​​มี​​ความ​​เสี่ยง​​ใน​​การ​​ชน​​กับ​​คน​​เดิน​​เท้า​, คนขับรถ​จักรยาน หรือ​​รถยนต์​​คัน​​หน้าที่​​อยู่​​กับ​​ที่​​หรือ​​เคลื่อนที่​​ใน​​ทิศทางเดียวกัน

P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan

ภาพรวม​ของ​การทำงาน

หมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ไฟ​เตือน​และ​เสียง​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
เซ็นเซอร์เรดาร์

พร้อม​ระบบระดับ 2 เท่านั้น

เซ็นเซอร์​ของกล้อง

การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​มี​ขั้นตอน​การ​ทำงาน​สาม​ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. การ​เตือน​การชน
  2. การ​เสริมแรงเบรก

    พร้อม​ระบบระดับ 2 เท่านั้น

  3. เบรกอัตโนมัติ

    พร้อม​ระบบระดับ 2 เท่านั้น

ระบบ​เตือน​การ​ชนและ City Safety™ จะ​ทำงานร่วมกัน

1 - การ​เตือน​การชน

คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ถึง​การ​ชน​ที่​ใกล้​จะ​เกิดขึ้นสูง

ระบบ​เตือน​การ​ชน​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดินถนน​, คนขับ​ขี่​รถจักรยาน หรือ​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่​หรือ​เคลื่อนที่​ใน​ทิศทาง​เดียวกับ​รถ​ของ​ท่าน และ​อยู่​ด้านหน้า​ของ​รถ​ของ​ท่านได้

ถ้า​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การ​ชน​กับ​คน​เดินถนน​, คนขับรถ​จักรยาน หรือ​รถ​คัน​อื่น ระบบ​จะ​เตือน​คนขับ​โดย​ใช้​การ​กะพริบ​สัญญาณ​ไฟ​เตือน​สีแดง (1) และ​สัญญาณเสียงเตือน

2 - การ​เสริมแรงเบรก

พร้อม​ระบบระดับ 2 เท่านั้น

หาก​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​ยังคง​เพิ่มขึ้น​หลัง​การ​เตือน​การ​ชน การ​เสริม​การ​เบรก​จะ​ถูกกระตุ้น

หมายถึง​ระบบ​เบรก​พร้อม​ที่​จะ​ทำ​การ​เบรก​อย่าง​รวดเร็ว​เมื่อ​เหยียบ​เบรก​เบาๆ ซึ่ง​อาจ​ทำ​ให้​รู้สึก​ว่า​รถ​กระตุกเล็กน้อย

ถ้า​เหยียบ​แป้น​เบรก​อย่าง​รวดเร็ว​พอ การ​เบรก​เต็มที่​จะทำงาน

การ​เสริม​การ​เบรก​ยัง​ช่วย​เสริม​การ​เบรก​ของ​คนขับ ถ้า​ระบบ​พิจารณา​ว่า การ​เบรก​นั้น​ไม่​เพียง​พอที่จะ​หลีกเลี่ยง​การชน

3 - เบรกอัตโนมัติ

พร้อม​ระบบระดับ 2 เท่านั้น

ฟังก์ชัน​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​กระตุ้น​การ​ทำงาน​เป็น​ขั้นตอนสุดท้าย

หาก​อยู่​ใน​สถานการณ์​เช่นนี้ คนขับ​ยัง​ไม่ได้​เริ่ม​การ​หลีกเลี่ยง และ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การ​ชน​สูง​มาก การ​ทำงาน​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​กระตุ้น ไม่​ว่า​คนขับ​จะ​เบรก​หรือไม่​ก็ตาม จากนั้น​การ​เบรก​จะ​เกิดขึ้น​โดย​มี​แรง​เบรก​ที่​จำกัด​เพื่อ​ลด​ความเร็ว​ขณะ​ชน หรือ​โดย​มี​แรง​เบรก​ที่​จำกัด​หาก​เพียง​พอที่จะ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​เกิด​การ​ชนได้ สำหรับ​คนขับรถ​จักรยาน การ​เตือน​และ​การ​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​เบรก​เต็มที่​อาจ​ทำงาน​ล่าช้า​หรือ​ทำงาน​พร้อมกัน

คำเตือน

ระบบ​เตือน​การ​ชน​ไม่​ทำงาน​ใน​ทุก​สภาพ​การ​ขับ​ขี่ การจราจร อากาศ​หรือ​สภาพ​ถนน​บางรูปแบบ ระบบ​เตือน​การ​ชน​จะ​ไม่​ตอบสนอง​ต่อ​ยานพาหนะ​หรือ​รถจักรยาน​ที่​ขับ​ขี่​ใน​ทิศทาง​อื่น​นอกเหนือจาก​ทิศทาง​เดียวกับ​รถ หรือ​ต่อ​รถ​และสัตว์

การ​เตือน​จะ​ถูก​กระตุ้น​เฉพาะ​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชนสูง ส่วน "ฟังก์ชัน​การทำงาน​" และส่วน "ข้อจำกัด​" จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ต่างๆ ที่​คนขับ​ควร​ระลึก​ถึง​อยู่​เสมอ​ก่อนที่​จะ​ใช้​ระบบ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​การ​เบรกอัตโนมัติ

การ​เตือน​และ​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ของ​เบรก​สำหรับ​คน​เดิน​เท้า​และ​ผู้​ขับ​ขี่​รถจักรยาน​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​เมื่อ​ความเร็ว​รถ​สูงกว่า 80 กม./ชม. (50 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

การ​เตือน​และ​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ของ​เบรก​สำหรับ​คน​เดิน​เท้า​และ​รถจักรยาน​จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​ความ​มืด​และ​ใน​อุโมงค์ ถึงแม้ว่า​จะ​เปิด​ไฟ​ถนน​ไว้​ก็ตาม

ฟังก์ชัน​การ​เบรก​อัตโนมัติ​สามารถ​ป้องกัน​การ​ชน​หรือ​ลด​ความเร็ว​ใน​การ​ชนได้ เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​ประสิทธิภาพ​สูงสุด​ของ​เบรก คนขับ​ควร​เหยียบ​แป้น​เบรก​ด้วย​ถึงแม้ว่า​จะ​มี​การ​เบรกรถ​โดย​อัตโนมัติ​ก็ตาม

อย่า​รอ​การ​เตือน​การชน คนขับ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​รักษา​ระยะห่าง​และ​ความเร็ว​ที่​ถูกต้อง ถึงแม้ว่า​จะ​ใช้​ระบบ​การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​การ​เบรก​อัตโนมัติ​ก็ตาม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่