ระบบ​เตือน​การชน

ระบบ​เตือน​การชน* - การ​ตรวจจับ​คน​เดินถนน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

"การ​​เตือน​​การ​​ชน​​พร้อม​​เบรก​​อัตโนมัติ​และการ​​ตรวจจับ​คนขับรถจักรยาน​/คน​​เดินเท้า​​" ได้รับ​​การ​​ออกแบบ​​มา​​ให้​​ช่วยเหลือ​​คนขับเมื่อ​​มี​​ความ​​เสี่ยง​​ใน​​การ​​ชน​​กับ​​คน​​เดิน​​เท้า​, คนขับรถ​จักรยาน หรือ​​รถยนต์​​คัน​​หน้าที่​​อยู่​​กับ​​ที่​​หรือ​​เคลื่อนที่​​ใน​​ทิศทางเดียวกัน

P3-1020-sv60 CW w FullBrake - Symboler

ตัวอย่าง​ที่​ดี​ที่สุด​ของ​สิ่ง​ที่​ระบบ​ถือ​ว่า​เป็น​คน​เดิน​เท้า​ที่​มี​รูปร่างชัดเจน

สมรรถนะ​ที่​ดี​ที่สุด​ของ​ระบบ​จะ​มี​ขึ้น​ได้​ต่อเมื่อ การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ที่​ทำ​หน้าที่​ตรวจจับ​คน​เดิน​เท้า​ได้รับ​ข้อมูล​ที่​กำกวม​น้อย​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้​เกี่ยวกับ​รูปร่าง​ของ​คน ซึ่ง​เท่ากับ​บอก​เป็น​นัย​ถึง​โอกาส​ที่​จะ​ระบุ​ส่วน​หัว แขน ไหล่ ขา ร่างกาย​ส่วนบน​และ​ส่วนล่าง ร่วมกับ​รูปแบบ​การ​เคลื่อนที่​ของ​คนทั่วไป

ถ้า​กล้อง​ของ​ฟังก์ชัน​ไม่​สามารถ​มองเห็น​ส่วน​ใหญ่​ของ​ลำตัว​ได้ ระบบ​ก็​จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดิน​ถนนได้

  • กล้อง​ต้อง​มองเห็น​คน​เดิน​เท้า​ทั้งตัว​จึง​จะ​ตรวจ​พบว่า​มี​คน​เดิน​เท้า และ​คน​เดิน​เท้า​ต้อง​มี​ความ​สูง​ไม่​ต่ำกว่า 80 ซม.
  • เซ็นเซอร์​ของ​กล้อง​มี​ความสามารถ​ที่​จำกัด​ใน​การ​มองเห็น​คน​เดิน​เท้า​ในช่วง​เวลา​ใกล้​ค่ำ​และ​ใกล้​สว่าง เช่นเดียวกัน​กับ​ดวงตา​ของมนุษย์
  • ความสามารถ​ของ​เซ็นเซอร์​ของ​กล้อง​ใน​การ​ตรวจจับ​คน​เดิน​เท้า​จะ​ถูก​ปิด​การ​ทำงาน​ในขณะ​ขับ​ขี่​ใน​ความ​มืด​หรือ​ใน​อุโมงค์ ถึงแม้​จะ​มี​ไฟ​ส่อง​สว่าง​บน​ถนน​อยู่​ก็ตาม

คำเตือน

ระบบ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​และ​การ​ตรวจจับ​คน​เดินถนน/คนขับ​จักรยาน เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​อย่างหนึ่ง ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดิน​ถนน​ได้​ใน​บาง​สถานการณ์ และ​อาจ​ไม่​สามารถ​มองเห็น​ได้​ใน​กรณีอย่างเช่น:

  • คน​เดิน​ถนน​ที่​ไม่​ชัดเจน​เป็นบางส่วน​, ผู้​ที่​แต่ง​กาย​ด้วย​เสื้อผ้า​ที่​ปกปิด​แนว​โครง​ร่าง​ของ​ลำตัว หรือ​คน​เดิน​ถนน​ที่​มี​ความ​สูง​ไม่ถึง 80 ซม.
  • คน​เดิน​ถนน​ที่​ถือ​สิ่งของ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​กว่าตัว

ถือ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับ​เสมอ​ที่​จะต้อง​ขับ​รถ​อย่าง​ถูกต้อง​และ​รักษา​ระยะห่าง​ที่​ปลอดภัย​โดย​สอดคล้อง​กับ​ความเร็วรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่