ระบบ​เตือน​การชน

ระบบ​เตือน​การชน* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

"การ​​เตือน​​การ​​ชน​​ที่​​มี​​เบรก​​อัตโนมัติ​​พร้อม​​การ​​ป้องกัน​​รถจักรยาน​​และ​​คน​​เดินเท้า​​" ได้รับ​​การ​​ออกแบบ​​มา​​ให้​​ช่วยเหลือ​​คนขับ เมื่อ​​มี​​ความ​​เสี่ยง​​ใน​​การ​​ชน​​กับ​​คน​​เดิน​​เท้า รถจักรยาน หรือ​​รถยนต์​​คัน​​หน้าที่​​อยู่​​กับ​​ที่​​หรือ​​เคลื่อนที่​​ใน​​ทิศทางเดียวกัน

เปิด​และ​ปิด​สัญญาณเตือน

P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan

1. สัญญาณเสียง​เตือน​และ​ไฟ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​การชน

ภาพ​จะ​แสดง​รายละเอียด​เพียง​คร่าวๆ เท่านั้น - รุ่น​รถ​และ​รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กันไป

ท่าน​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​เปิด​หรือ​ปิด​สัญญาณเสียง​เตือน​และ​ไฟ​เตือน​ของ​ระบบ​เตือน​การ​ชนได้

เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ รถ​จะ​ได้รับ​ค่าที่​ได้​ตั้ง​ไว้​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​อยู่​โดยอัตโนมัติ

บันทึก

การ​เสริม​การ​เบรก​และ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​ถูก​เปิด​การ​ทำงาน​อยู่​เสมอ ไม่​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานได้

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ระบบ​เตือน​การ​ชน​สามารถ​ทำ​ได้​ผ่าน​ทาง​หน้าจอ​ที่​คอนโซล​กลาง​และ​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR

สัญญาณ​ไฟ​และสัญญาณเสียง

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ไฟ​เตือน​และ​เสียง​เตือน​ของ​ระบบ​เตือน​การ​ชน​ไว้ จะ​มี​การ​ทดสอบ​ไฟเตือน (หมายเลข [1] ใน​ภาพประกอบ​ก่อน​หน้านี้) ทุก​ครั้ง​ที่​สตาร์ต​เครื่องยนต์ โดย​ไฟ​เตือน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เป็น​เวลาสั้นๆ

หลังจาก​สตาร์ต​เครื่องยนต์​แล้ว จะ​สามารถ​ปิด​สัญญาณ​ไฟ​และ​สัญญาณเสียงได้

  • ค้นหา Collision warning ใน Driver support system ใน​ระบบเมนู MY CARMY CAR จากนั้น​ให้​ยกเลิก​การ​เลือก​ฟังก์ชัน​การทำงาน

สัญญาณเสียง

หลังจาก​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ท่าน​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เสียง​เตือน​แยก​ต่างหากได้:

  • ค้นหา Warning sound ใน Collision warning ใน​ระบบเมนู MY CARMY CAR จากนั้น​ให้​เลือก เปิด หรือ ปิด

หลังจาก​นั้น ระบบ​เตือน​การ​ชน​จะ​ทำงาน​โดย​ใช้​สัญญาณ​ไฟเท่านั้น

ตั้ง​ระยะเตือน

ระยะ​เตือน​จะ​กำหนด​ระยะ​ที่​ไฟ​เตือน​และ​เสียง​เตือน​จะทำงาน

  • ค้นหา Warning distance ใน Collision warning ใน​ระบบเมนู MY CARMY CAR - จากนั้น​ให้เลือก Long, Normal หรือ Short

ระยะ​เตือน​จะ​เป็น​ตัว​ตัดสิน​ความ​ไว​ของระบบ ระยะเตือน Long จะ​ใช้​การ​เตือน​ก่อน​ตัวเลือกอื่น ใน​ขั้น​แรก ให้ลองใช้ Long และ​หาก​การ​ทำงาน​นี้​ใช้​การ​เตือน​มาก​เกินไป ซึ่ง​ใน​บาง​กรณี อาจ​รบกวน​ท่าน ให้​เปลี่ยน​ระยะ​เตือนเป็น Normal

ให้​ใช้​ระบบ​เตือนระยะห่าง Short ใน​กรณี​ยกเว้น เช่น ใน​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ได​นามิก

บันทึก

เมื่อ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ​แบบ​ดัดแปลง​ใช้​งาน​อยู่ ไฟ​เตือน​และ​เสียง​เตือน​จะ​ถูก​ใช้​โดย​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​รถ​อัตโนมัติ แม้ว่า​ระบบ​เตือน​การ​ชน​จะ​ปิดอยู่

ระบบ​เตือน​การ​ชน​จะ​เตือน​คนขับ​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน แต่​การ​ทำงาน​นี้​จะ​ไม่​สามารถ​ลด​เวลา​ตอบสนอง​ของ​คนขับได้

เพื่อให้​ระบบ​เตือน​การ​ชน​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ ให้​ขับ​รถ​โดย​ตั้ง​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลาของ การ​เตือนระยะห่าง ไว้ที่ 4–5 เสมอ

บันทึก

ถึงแม้ว่า​ระยะห่าง​ที่​มี​สัญญาณ​เตือน​มี​ค่าเป็น Long สัญญาณ​เตือน​อาจ​ดัง​ขึ้น​ช้า​เกินไป​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น เมื่อ​มี​ความเร็ว​แตกต่าง​กัน​มาก​หรือ​เมื่อ​รถ​คัน​หน้า​เบรก​อย่างกะทันหัน

คำเตือน

ไม่​มี​ระบบ​อัตโนมัติ​ใด​สามารถ​รับประกัน​การ​ทำงาน​ได้ถูกต้อง 100% ใน​ทุกสถานการณ์ ดังนั้น ห้าม​ทำ​การ​ทดสอบ​ระบบ​การ​เตือน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​โดย​การ​ขับ​รถ​ใน​ที่​ที่​มี​ผู้คน​หรือรถยนต์ - อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​อย่าง​รุนแรง เสี่ยง​ต่อ​การ​บาดเจ็บ​และเสียชีวิต

การ​ตรวจสอบ​การ​ตั้งค่า

การ​ตั้ง​ค่า​ใน​ปัจจุบัน​สามารถ​ควบคุม​ได้​โดย​ใช้​หน้าจอ​ที่​คอนโซล​กลาง และระบบเมนูMY CAR

การบำรุงรักษา

P3-1220-Collision Warning - Komponent-Tvätt

กล้อง​จับ​ภาพ​และ​เซ็นเซอร์เรดาร์

หมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

เพื่อให้​เซ็นเซอร์​ทำงาน​อย่าง​ถูกต้อง ต้อง​ดูแล​รักษา​เซ็นเซอร์​ไม่ให้​สกปรก ไม่​มี​น้ำแข็ง​และ​หิมะ​จับ รวมทั้ง​ต้อง​ทำ​ความ​สะอาด​อย่าง​สม่ำเสมอ​โดย​ใช้​น้ำ​และ​แชมพู​ล้างรถ

บันทึก

สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง​และ​หิมะ​ที่​ปิดบัง​เซ็นเซอร์​จะ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ลดลง​และ​อาจ​ไป​กีด​ขวาง​การ​วัดได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่