ระบบ​เตือน​การชน

ระบบ​เตือน​การชน* - ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์​แบบกล้อง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

"การ​​เตือน​​การ​​ชน​​ที่​​มี​​เบรก​​อัตโนมัติ​​พร้อม​​การ​​ป้องกัน​​รถจักรยาน​​และ​​คน​​เดินเท้า​​" ได้รับ​​การ​​ออกแบบ​​มา​​ให้​​ช่วยเหลือ​​คนขับ เมื่อ​​มี​​ความ​​เสี่ยง​​ใน​​การ​​ชน​​กับ​​คน​​เดิน​​เท้า รถจักรยาน หรือ​​รถยนต์​​คัน​​หน้าที่​​อยู่​​กับ​​ที่​​หรือ​​เคลื่อนที่​​ใน​​ทิศทางเดียวกัน

ฟังก์ชัน​นี้​ใช้​เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​ของ​รถ ซึ่ง​มี​ข้อจำกัด​อยู่​ระดับหนึ่ง

ฟังก์ชัน​ต่อไปนี้​จะ​ใช้​งาน​เซ็นเซอร์​กล้อง​จับ​ภาพ​ของ​รถยนต์​รวมทั้ง​การ​เตือน​การ​ชน​ที่​มี​เบรกอัตโนมัติ:

บันทึก

ป้องกัน​พื้นผิว​กระจก​หน้า​บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​เซ็นเซอร์​กล้อง​จับ​ภาพ​จาก​น้ำแข็ง หิมะ และ​สิ่งสกปรก

ห้าม​แปะ​หรือ​ติด​สิ่ง​ใดๆ เข้า​กับ​กระจก​หน้า​บริเวณ​ด้านหน้า​เซ็นเซอร์​กล้อง​จับ​ภาพ เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ลดลง​หรือ​เป็น​สาเหตุ​ให้​ระบบ​ต่างๆ ที่​ทำงาน​ตาม​กล้อง​จับ​ภาพ​ไม่ทำงาน

เซ็นเซอร์​ของ​กล้อง​มี​ขีดจำกัด​เช่นเดียวกับ​ดวงตา​มนุษย์ คือ "มองเห็น​" ได้​แย่​ลง​ใน​ความ​มืด ในขณะ​ที่​หิมะ​หรือ​ฝน​ตก​หนัก หรือ​หมอก​ปก​คลุม​หนา เป็นต้น ใน​สภาวะ​ดังกล่าว การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ที่​ต้อง​ใช้​กล้อง​อาจจะ​ลดลง​อย่าง​มาก หรือ​ถูก​ยกเลิกชั่วคราว

แสง​ไฟ​จ้า​จาก​รถ​ที่​แล่น​ใกล้​เข้า​มา แสง​สะท้อน​จาก​เลน หิมะ​หรือ​น้ำแข็ง​บน​พื้นผิว​ถนน พื้นผิว​ถนน​ที่​สกปรก หรือ​เครื่องหมาย​เลน​ที่​ไม่​ชัด​สามารถ​ลด​ความสามารถ​ใน​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​กล้อง​ได้​อย่าง​มาก เมื่อ​มี​การ​ใช้​กล้อง​นั้น​ตรวจหา​เลน​และ​ตรวจจับ​คน​เดิน​เท้า​และ​รถ​คันอื่น

พื้นที่​การ​มองเห็น​ของ​เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​จะ​จำกัด ซึ่ง​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดินเท้า​, คนขับรถ​จักรยาน และ​รถ​คัน​อื่น​ได้​ใน​บาง​สถานการณ์ หรือ​อาจ​ตรวจจับ​ได้ล่าช้า

ในช่วง​ที่​อุณหภูมิ​สูง​มาก กล้อง​จะ​ปิด​ชั่วคราวนาน ประมาณ 15 นาทีหลังจาก​เครื่องยนต์​สตาร์ต เพื่อ​ป้องกัน​การ​ทำงาน​ของกล้อง

การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​และ​การแก้ไข

ถ้า​จอแสดงผล​แสดงข้อความ Windscreen sensors blocked See manual ขึ้น แสดง​ว่า​เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​ถูก​บัง และ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดินถนน​, คนขับรถจักรยาน​, รถ​คัน​อื่น หรือ​เครื่องหมาย​บน​ถนน​ที่​อยู่​ด้านหน้า​ของ​รถได้

นั่น​หมายความ​ว่า นอกเหนือจาก​การ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรก​อัตโนมัติ​แล้ว ฟังก์ชัน​ต่อไปนี้​จะ​ไม่​ทำงาน​เต็ม​ประสิทธิภาพ​ด้วยเช่นกัน:

  • ไฟ​หน้า​แบบ​แอคทีฟ
  • Driver Alert Control
  • การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ
  • ข้อมูล​ป้าย​บนถนน

ตาราง​ต่อไปนี้​จะ​แสดง​สาเหตุ​ที่​เป็นไป​ได้​ของ​ข้อความ​ที่​แสดง​พร้อม​กับ​การ​แก้ไข​ที่เหมาะสม

สาเหตุ

การแก้ไข

พื้นผิว​ของ​กระจก​บัง​ลม​หน้า​กล้อง​สกปรก​หรือ​ปก​คลุม​ด้วย​น้ำแข็ง​หรือหิมะ

ทำ​ความ​สะอาด​สิ่ง​สกปรก น้ำแข็ง​และ​หิมะ​จาก​พื้นผิว​กระจก​บัง​ลม​หน้ากล้อง

หมอก​หนา ฝน​หรือ​หิมะ​ตก​หนัก​ทำ​ให้​กล้อง​ทำงาน​อย่าง​ไม่​มี​ประสิทธิภาพพอ

ไม่​ต้อง​ทำ​การ​แก้ไขใด บางครั้ง กล้อง​จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​ฝน​หรือ​หิมะ​ตกหนัก

ได้​ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิว​ของ​กระจก​บัง​ลม​หน้า​กล้อง แต่​ข้อความ​ยังคงอยู่

โปรดรอ กล้อง​อาจ​ใช้​เวลา​หลาย​นาที​เพื่อ​วัด​ทัศนวิสัย

มี​สิ่ง​สกปรก​ระหว่าง​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​บัง​ลม​และกล้อง

โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​สำหรับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​บัง​ลม​ใน​ฝา​ครอบ​กล้อง ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่