การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง

คาน​ลาก​พ่วง​แบบ​ถอดได้* - การติดตั้ง/การถอด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การติดตั้ง/การ​ถอด​คาน​ลาก​พ่วง​แบบ​ถอด​ได้​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

การติดตั้ง

P3-XC60-13w46 Protective cover removable towbar

ถอด​ฝา​ครอบ​ป้องกัน​ออก โดย​ขั้น​แรก​ให้​หมุน​สก​รู​ไป​หนึ่ง​ใน​สี่รอบ จากนั้น​ให้​เลื่อน​ฝา​ครอบ​ลง​ด้านล่าง​และ​ไป​ทางด้าน​หน้า​ตาม​แนว​ทแยง​มุม​เพื่อ​ปลด​ออก แล้ว​ดึง​ฝา​ครอบ​ไป​ทางด้านหลัง​เพื่อ​ถอดออก

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 2

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​กลไก​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ปลด​ล็อค​โดย​บิด​กุญแจ​ตาม​เข็มนาฬิกา

3007 dragkrok, ditsättning kuldel 3

ช่อง​เครื่องหมาย​จะต้อง​แสดง​สีแดง

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 4

ใส่​และ​ดัน​ตะขอ​พ่วง​เข้า​ไป​จน​ได้​ยิน​เสียงคลิก

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 5

ช่อง​เครื่องหมาย​จะต้อง​แสดง​สีเขียว

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 6

หมุน​กุญแจ​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​ไป​ที่​ตำแหน่งล็อค เอา​กุญแจ​ออก​จาก​ตัวล็อค

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 7

ตรวจสอบ​ว่า ตะขอ​พ่วง​ยึด​อยู่​อย่าง​แน่น​หนา โดย​ดึง​ขึ้น ดึง​ลง และ​ดึง​ไป​ข้างหลัง

คำเตือน

หาก​ติดตั้ง​ตะขอ​พ่วง​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง ท่าน​จะต้อง​ถอด​ออก​และ​ติดตั้ง​ใหม่​ตาม​คำแนะนำ​ก่อน​หน้านี้

สำคัญ

สำหรับ​ตะขอ​พ่วง ให้​หล่อ​ลื่น​ด้วย​จาระบี​ใน​ลูกปืน​ข้อ​ต่อ​เท่านั้น ส่วน​อื่นๆ ที่​เหลือ​ของ​ตะขอ​พ่วง​ควร​จะ​สะอาด​และแห้ง

บันทึก

เมื่อ​ใช้​ข้อ​ต่อ​ที่​มี​แดม​เปอร์​รับ​แรง​สะเทือน ห้าม​หล่อ​ลื่น​ลูกปืน​ขอ​พ่วง​ด้วยจาระบี

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 8

สายไฟนิรภัย

คำเตือน

ต้อง​ยึด​สาย​เคเบิล​นิรภัย​ของ​รถ​ลาก​พ่วง​เข้า​กับ​จุด​ยึด​ที่กำหนด

การ​ถอด​ตะขอพ่วง

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 1

เสียบ​กุญแจ​และ​บิด​ตาม​เข็ม​นาฬิกา​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ปลดล็อค

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 2

ดัน​ปุ่ม​ล็อคเข้า และ​บิด​ทวน​เข็มนาฬิกา จน​ได้​ยิน​เสียงคลิก

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 3

บิด​ปุ่ม​ล็อค​ลง​จน​สุด​กระทั่ง​ถึง​จุด​หยุด จับ​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​นี้​ในขณะ​ที่​ดึง​ตะขอ​พ่วง​ออก​ข้าง​หลัง​และ​ดึงขึ้น

คำเตือน

เก็บ​คาน​ลาก​พ่วง​ไว้​อย่าง​ปลอดภัย​ถ้า​จะ​เก็บ​ไว้​ใน​รถ โปรด​ดูที่คาน​ลาก​พ่วง​แบบ​ถอดได้ - การเก็บ

P3-XC60-13w46 Protective cover removable towbar - mount

ติดตั้ง​ฝา​ครอบ​ป้องกัน​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​ดัน​ขอ​เกี่ยว​ของ​ฝา​ครอบ​เข้า​ไป​ใน​ขอบ​ด้านหลัง​ของ​กันชน ดัน​ฝา​ครอบ​ขึ้น​ด้านบน​จนกระทั่ง​โบลท์​ต่างๆ อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่ถูกต้อง ขั้น​สุดท้าย ให้​หมุน​โบลท์​ไป​หนึ่ง​ใน​สี่รอบ เพื่อให้​ฝา​ครอบ​ยึด​เข้าที่ สิ่ง​ที่​สำคัญ​คือ​มือ​จับ​ของ​โบลท์​จะต้อง​อยู่​ใน​แนว​ขวาง​ใน​ระหว่าง​การประกอบ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่