การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง

ความสามารถ​ใน​การ​พ่วง​ลาก​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความสามารถ​ใน​การ​ลาก​พ่วง​และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​หัว​ลาก​พ่วง​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถ​พ่วง​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​มีเบรก

บันทึก

แนะนำ​ให้​ใช้​ตัว​ยึด​กัน​โคลง​บน​หู​ยึด​พ่วง​ลาก​สำหรับ​รถ​พ่วง​ที่​หนักกว่า 1800 กก.

บันทึก

มี​เฉพาะ​เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​ที่​มี​จำหน่าย​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​ดู​ได้​ที่​เครื่องยนต์ โปรด​ดูที่ ชื่อแบบ

กระปุกเกียร์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

0–1200

50

T5

B4204T11

อัตโนมัติ TG-81SC

1600

75

T5 AWD

B4204T11

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

T5

B4204T41

อัตโนมัติ TG-81SC

1600

75

T6

B4204T9

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

T6 AWD

B4204T9

อัตโนมัติ TG-81SC

2000

90

D3

D4204T4

ธรรมดา M66

1800

90

D3

D4204T4

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

D4

D4204T14

ธรรมดา M66

1800

90

D4

D4204T14

อัตโนมัติ TG-81SC

1800

90

D4 AWD

D5244T21

ธรรมดา M66

1800

90

D4 AWD

D5244T21

อัตโนมัติ TF-80SD

2000

90

D4 AWD

D5244T17

ธรรมดา M66

1800

90

D4 AWD

D5244T17

อัตโนมัติ TF-80SD

2000

90

D5 AWD

D5244T22

ธรรมดา M66

1800

90

D5 AWD

D5244T20

อัตโนมัติ TF-80SD

2000

90

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​ไม่​มีเบรก

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่​ไม่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

750

50


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่