คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

ก่อน​การ​เดินทางไกล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การ​เดินทาง ควร​ตรวจเช็ค​สิ่ง​ต่อไปนี้​ก่อนเสมอ:

  • ตรวจสอบ​ว่า เครื่องยนต์​ทำงาน​เป็น​ปกติ​หรือไม่ และความ​สิ้นเปลือง​น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่​ใน​ระดับ​ปกติหรือไม่
  • ตรวจดู​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​รอยรั่ว (น้ำมันเชื้อเพลิง​, น้ำมัน หรือ​ของเหลวอื่นๆ)
  • ตรวจสอบ​หลอดไฟ​ทั้งหมด​และ​ความ​ลึก​ของ​ดอกยาง
  • การมีป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม ไว้​ใน​รถ​ถือ​เป็น​ข้อบังคับ​ทาง​กฎหมาย​สำหรับ​บางประเทศ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่