คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดูหนาว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดู​หนาว สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์​ได้​อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบ​การ​ทำงาน​ต่อไปนี้​เป็น​พิเศษ​ก่อน​ถึง​ฤดูหนาว:

  • น้ำ​หล่อ​เย็นเครื่องยนต์ ต้อง​มี​กลีซอล 50% อัตรา​ส่วนผสม​นี้​จะ​ช่วย​ปกป้อง​เครื่องยนต์​ไม่ให้​ถูก​การ​กัด​กร่อน​เนื่องจาก​น้ำค้าง​แข็ง​ที่​อุณหภูมิ​ลดลงเหลือประมาณ –35°C และ​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ความ​เสี่ยง​ต่อ​สุขภาพ ห้าม​ผสม​ด้วย​กลี​ซอ​ลต่าง​ชนิดกัน
  • จะต้อง​เติม​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ให้​เต็ม​พอดี​เพื่อ​ป้องกัน​การควบแน่น
  • ความ​หนืด​ของ​น้ำมันเครื่อง​มีความสำคัญ น้ำมันเครื่อง​ที่​มี​ความ​หนืดต่ำ (น้ำมัน​ทินเนอร์) จะ​ช่วย​การ​สตาร์ต​ใน​สภาพ​อากาศ​เย็น และ​ช่วย​ลด​การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​เย็น​อีกด้วย สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​น้ำมัน​ที่​เหมาะสม โปรดดู น้ำมันเครื่อง - สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่ลบ

สำคัญ

ห้าม​ใช้​น้ำมัน​ที่​มี​ความ​หนืด​ต่ำ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​หนัก หรือ​ใน​สภาพ​อากาศร้อน

  • จะต้อง​ตรวจสอบ​สภาพ​ของ​แบตเตอรี่ และ​ระดับ​การชาร์จ สภาพ​อากาศ​เย็น​ทำ​ให้​มี​ความ​จำเป็นต้อง​ใช้​แบตเตอรี่​สตาร์ต​สูง และ​ความ​จุ​ของ​แบตเตอรี่​จะ​ลดลง​เนื่องจาก​ความเย็น
  • ใช้น้ำยา​ล้างกระจก เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​เกิด​น้ำแข็ง​ใน​กระปุก​น้ำยา​ล้างกระจก

เพื่อให้​ได้​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ที่​ดีที่สุด Volvo ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​กับ​ทุก​ล้อ​หาก​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​หิมะ​และน้ำแข็ง

บันทึก

ใน​บาง​ประเทศ มี​ข้อบังคับ​ทาง​กฎหมาย​ของ​การ​ใช้​ยาง​สำหรับ​ฤดูหนาว ยาง​แบบ​มี​ปุ่ม​จะ​ไม่​อนุญาต​ให้​ใช้​ใน​ทุกประเทศ

สภาวะ​การ​ขับ​ขี่​บน​พื้นผิว​ถนนลื่น

ฝึก​ขับ​รถ​บน​สภาพ​ผิว​ถนน​ที่​ลื่น​ภายใต้​สภาวะ​ที่​สามารถ​ควบคุม​ได้ เพื่อ​เรียนรู้​การ​ตอบสนอง​ของรถ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่