คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

การ​ขับ​ลุยน้ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ขับ​รถ​ใน​น้ำ​หมายถึง​การ​ขับ​รถ​ลุย​ผ่าน​น้ำ​ลึก​บน​พื้นผิว​ถนน​ที่​นอง​ด้วยน้ำ การ​ขับ​ลุย​น้ำ​จะต้อง​ทำ​อย่าง​ระมัดระวัง​อย่างยิ่ง

รถ​สามารถ​ขับ​ผ่าน​น้ำ​ที่​มี​ระดับ​ความ​ลึกสูงสุด 35 ซม. ที่​ความเร็ว​สูงสุด​เท่ากับ​การเดิน ต้อง​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เป็น​พิเศษ​เมื่อ​ขับ​ผ่าน​เส้นทาง​ที่​มี​น้ำไหล

ระหว่าง​การ​ขับ​รถ​ลุย​น้ำ ให้​รักษา​ความเร็ว​ต่ำ และ​ห้าม​หยุดรถ เมื่อ​ลุย​ผ่าน​น้ำ​แล้ว ให้​เหยียบ​แป้น​เบรก​เบาๆ และ​ตรวจสอบ​ว่า​เบรก​ทำงานเต็มที่ น้ำ​และ​โคลน เป็น​ต้น อาจ​ทำ​ให้​สาย​เบรก​เปียก​ส่งผล​ให้​การ​ทำงาน​ของ​เบรกล่าช้า

  • ถ้า​จำเป็น ให้​ทำ​ความ​สะอาด​หน้าสัมผัส​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แบบ​ไฟฟ้า​และ​ข้อ​ต่อ​รถ​พ่วง หลังจาก​ขับ​ลุย​น้ำ​และโคลน
  • ห้าม​ปล่อย​ให้​รถ​แช่​ใน​น้ำ​ที่​สูง​กว่า​ธรณี​ประตู​เป็น​เวลานาน เพราะ​อาจ​เป็น​เหตุ​ให้​ระบบ​ไฟฟ้า​ทำงานผิดพลาด

สำคัญ

เครื่องยนต์​อาจ​เสียหาย​ได้ ถ้า​มี​น้ำ​เข้า​ไป​ใน​ตัว​กรองอากาศ

ที่​ความ​ลึกมากกว่า 35 ซม. น้ำ​อาจจะ​เข้า​ไป​ใน​ชุด​เกียร์ได้ ซึ่ง​ทำ​ให้​ความสามารถ​ใน​การ​หล่อ​ลื่น​ของ​น้ำมัน​ต่างๆ ลดลง และ​อายุ​การ​ใช้​งาน​ของ​ระบบ​ต่างๆ สั้นลง

ความ​เสียหาย​ของ​ส่วนประกอบใดๆ​, เครื่องยนต์​, ระบบเกียร์​, เทอร์​โบ​ชาร์จเจอร์​, ชุดดิฟ​เฟอ​เรน​เชียล หรือ​ส่วนประกอบ​ภายใน​ของ​อุปกรณ์​เหล่านี้ ที่​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​น้ำท่วม​, การ​ล็อค​เนื่อง​ภาวะ​ความ​ดัน​สมดุล หรือ​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ จะ​ไม่​อยู่​ภายใต้​การ​คุ้มครอง​โดย​การรับประกัน

ใน​กรณี​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​ใน​น้ำ อย่า​พยายาม​สตาร์ต​เครื่องยนต์ แต่​ให้​ลาก​รถยนต์​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง เสี่ยง​ต่อ​การ​เสียหาย​ของเครื่องยนต์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่