คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

การ​ร้อนจัด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภายใต้​เงื่อนไข​พิเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​ภูมิ​ประเทศ​ที่​เป็น​เนิน​เขา​หรือ​อากาศ​ร้อน เครื่องยนต์​และ​ระบบ​ขับเคลื่อน​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อน​จัด โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​บรรทุก​สัมภาระมาก

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​สภาพ​อุณหภูมิ​สูง​เกิน​เมื่อ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถ​พ่วง โปรด​ดูที่ การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง

  • เมื่อ​ขับ​รถ​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน ให้​ถอด​หลอดไฟ​เสริม​ทุก​ดวง​ออก​จาก​ด้านหน้า​ของ​กระจังรถ
  • ถ้า​อุณหภูมิ​ใน​ระบบ​หล่อ​เย็น​ของ​เครื่องยนต์​สูง​เกินไป สัญลักษณ์​เตือน​ใน​จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​และข้อความ High engine temperature Stop safely จะ​แสดง​ขึ้น​ที่นี่ ให้​หยุด​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่​ปลอดภัย และ​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​ทำงาน​ที่​รอบ​เดิน​เบา​เป็น​เวลา​หลาย​นาที​เพื่อให้​เครื่องยนต์​เย็นลง
  • หาก​ปรากฏข้อความ High engine temperature Turn off engine หรือ Engine coolant level low Stop safely จะต้อง​ดับ​เครื่องยนต์​หลังจาก​หยุดรถ
  • ใน​กรณี​ที่​อุณหภูมิ​กระปุก​เกียร์​สูง​เกินไป ฟังก์ชัน​การ​ป้องกัน​ภายใน​จะ​ทำงาน ทำ​ให้​สัญลักษณ์​เตือน​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ติด​สว่าง​ขึ้น และ​จอแสดงผล​จะ​แสดงข้อความ Transmission hot Reduce speed หรือ Transmission hot Stop safely Wait for cooling ให้​ทำ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ได้รับ และ​ลด​ความเร็ว​ลง​พร้อม​กับ​หยุด​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่​ปลอดภัย และ​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​เดิน​เบา​เป็น​เวลา​หลาย​นาที เพื่อให้​กระปุก​เกียร์​เย็นลง
  • หาก​รถ​ร้อน​จัด ระบบ​ปรับ​อากาศ​อาจ​ไม่​ทำงานชั่วคราว
  • หลังจาก​ใช้​งาน​รถ​อย่าง​สมบุกสมบัน อย่า​ดับ​เครื่องยนต์​ทันที​ที่​จอดรถ

บันทึก

หลังจาก​ที่​ดับ​เครื่องยนต์​แล้ว พัด​ลม​หม้อ​น้ำ​ของ​เครื่องยนต์​จะ​ยังคง​ทำงาน​ต่อไป​อีก​ระยะเวลา​หนึ่ง ซึ่ง​เป็น​เรื่องปกติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่