คำนำ

การ​บันทึกข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อมูล​บางอย่าง​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​รถ การ​ทำงาน และ​เหตุการณ์​ที่​เกิดขึ้น​จะ​บันทึก​ไว้​ใน​รถ ซึ่ง​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย และ​การ​รับประกัน​คุณภาพ​ของ​วอลโว่

รถ​คัน​นี้มี "Event Data Recorder" (EDR) ติดตั้งอยู่ จุดประสงค์​หลัก​คือ​เพื่อ​ลงทะเบียน​และ​เก็บ​บันทึก​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​อุบัติ​เห​ตจาก​การจราจร​หรือ​สถานการณ์​คล้าย​การ​ชน เช่น​เมื่อ​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัว หรือ​เมื่อ​รถ​กระแทก​กับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​บน​ท้องถนน ข้อมูล​จะ​บันทึก​ไว้​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​เข้าใจ​ว่า​ระบบ​รถยนต์​ทำงาน​อย่างไร​ใน​สถานการณ์เช่นนี้ EDR ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​บันทึก​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวกับ​ได​นา​มิ​กรถ​ยนต์​และ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ใน​เวลา​สั้นๆ โดยปกติ 30 วินาทีหรือ​น้อย​กว่านั้น

EDR ใน​รถยนต์​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​ให้​บันทึก​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​ดังต่อไปนี้ ใน​กรณี​ของ​อุบัติ​เห​ตจาก​การจราจร​หรือ​สถานการณ์​คล้าย​การชน:

  • ระบบ​ต่างๆ ใน​รถยนต์​ทำงานอย่างไร
  • เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้าน​คนขับ​และ​ด้านผู​โดยสาร​คาดไว้/ตึง​ไว้หรือไม่
  • การ​ใช้​คันเร่ง​หรือ​แป้น​เบรก​ของคนขับ
  • ความเร็ว​ใน​การ​เดินทาง​ของรถยนต์

ข้อมูล​จะ​ช่วย​ให้​เรา​เข้าใจ​ได้​ดี​ขึ้น​ถึง​สภาวะ​แวดล้อม​ที่​อุบัติเหตุ​ทาง​การจราจร การ​บาดเจ็บ​หรือ​ความ​เสียหายเกิดขึ้น EDR จะ​บันทึก​ข้อมูล​เฉพาะ​เมื่อ​เกิด​การ​ชนร้ายแรง EDR จะ​ไม่​บันทึก​ข้อมูล​ใดๆ ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่ปกติ ใน​ลักษณะ​เดียวกัน ระบบ​จะ​ไม่​ลงทะเบียน​ว่า​ใคร​เป็น​คนขับรถ​หรือ​ตำแหน่ง​ทาง​ภูมิศาสตร์​ของ​อุบัติเหตุ​หรือ​สถานการณ์​ที่​ใกล้เคียง​กับอุบัติเหตุ อย่างไร​ก็​ตาม กลุ่ม​บุคคล​อื่น เช่น​ตำรวจ อาจ​ใช้​ข้อมูล​ที่​บันทึก​ไว้​ร่วมกับ​ข้อมูล​ที่​ชี้​ตัว​บุคคล​ได้​ที่​เก็บ​ไว้​ตาม​กฏเกณฑ์​หลัง​อุบัติเหตุ​จากการจราจร อุปกรณ์​พิเศษ​และ​การ​เข้าถึง​รถยนต์หรือ EDR จำเป็นต้อง​มี​เพื่อให้​สามารถ​วิเคราะห์​ข้อมูล​ที่​ลงทะเบียน​ไว้ได้

นอกจาก EDR รถ​ได้​ติดตั้ง​คอมพิวเตอร์​จำนวน​หนึ่ง​ที่​ออกแบบ​มา​เพื่อให้​สามารถ​ตรวจสอบ​และ​ตรวจดู​การ​ทำงาน​ของ​รถยนต์​ได้​อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์​เหล่านี้​สามารถ​บันทึก​ข้อมูล​ใน​ระหว่าง​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ปกติ แต่​จะ​ตรวจจับ​ข้อบกพร่อง​ที่​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การ​ใช้​งาน​และ​การ​ทำงาน​ของ​รถ​โดยเฉพาะ หรือ​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​การ​สนับสนุน​คนขับ​แบบ​แอค​ทีฟ​ของรถ (เช่นCity Safety และ​ฟังก์ชั่น​การ​เบรกอัตโนมัติ)

ข้อมูล​ที่​เก็บ​บันทึก​ไว้​บางอย่าง จำเป็นต้อง​มี​เพื่อให้​ช่าง​ซ่อม​บำรุง​และ​บริการ​สามารถ​วินิจฉัย​และ​แก้ไข​ข้อบกพร่อง​ที่​เกิดขึ้น​ใน​รถยนต์ได้ ข้อมูล​ที่​ลงทะเบียน​ไว้​ก็​จำเป็นต้อง​มี​ด้วย​เพื่อให้​วอล​โว่​สามารถ​ปฎิบัติ​ได้​ตาม​ข้อบังคับ​ทาง​กฎหมาย​ที่​บัญญัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​โดย​หน่วยงาน​ทางรัฐบาล ข้อมูล​ที่​ลงทะเบียน​ไว้​ใน​รถยนต์​จะ​ถูก​เก็บ​บันทึก​ไว้​ใน​คอมพิวเตอร์​ของ​รถ​จนกระทั่ง​รถ​ได้รับ​การ​บริการ​หรือ​ซ่อมบำรุง

นอกเหนือจาก​ที่​กล่าว​มา​ข้างต้น ข้อมูล​ต่างๆ ที่​ลงทะเบียน​ไว้​สามารถ​ใช้​โดยรวม​เพื่อ​การ​ค้นคว้าวิจัย​และ​การ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์ โดย​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​การ​พัฒนา​ความ​ปลอดภัย​และ​คุณภาพ​ของ​รถ​วอล​โว่​อย่างต่อเนื่อง

วอล​โว่​จะ​ไม่​เปิดเผย​ข้อมูล​ดังที่​กล่าว​มา​ก่อน​หน้า​นี้​แก่​บุคคล​ที่​สาม​โดย​ที่​ไม่ได้​รับ​การ​ยินยอม​จาก​เจ้าของรถ เพื่อ​ปฎิบัติ​ตาม​ข้อบังคับ​ตาม​กฎหมาย​และ​กฎ​ข้อบังคับ​แห่งชาติ วอล​โว่​อาจ​ถูก​บังคับ​ให้​เปิดเผย​ข้อมูล​ลักษณะ​นี้​ให้แก่​ตำรวจ​หรือ​หน่วยงาน​อื่นๆ ที่​อาจ​ยืนยัน​สิทธิ​ตาม​กฎหมาย​ใน​การ​เข้าถึง​ข้อมูลดังกล่าว เครื่องมือ​ทาง​เทคนิค​พิเศษ​ซึ่ง​วอล​โว่​และ​ศูนย์บริการ​ที่​มี​ข้อตกลง​กับ​วอล​โว่​สามารถ​เข้าถึง​ได้ จำเป็นต้อง​มี​เพื่อให้​สามารถ​อ่าน​และ​วิเคราะห์​ข้อมูล​ที่​บันทึกไว้ ทั้งนี้ วอล​โว่​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​จัดเก็บ​และ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ใน​ลักษณะ​ที่​ปลอดภัย ซึ่ง​ข้อมูล​ถูก​ส่งผ่าน​ไป​ยัง​วอล​โว่​ใน​ระหว่าง​การ​ซ่อมแซม​และ​การ​ซ่อม​บำรุง การ​จัดการ​ข้อมูล​ต้อง​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ทาง​กฎหมาย​ที่เกี่ยวข้อง โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​เพื่อ​ขอ​ข้อมูลเพิ่มเติม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่