คำนำ

นี่​คือ​วิธีการ​ค้นหา​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​มี​ให้บริการ​ใน​ผลิตภัณฑ์​หลาย​รูปแบบ ทั้ง​ใน​แบบดิ​จิทัล​และ​แบบพิมพ์ คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​มี​อยู่​บน​หน้าจอ​ของรถ​, ใน​รูปแบบ​ของ​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา และ​บน​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะมี Quick Guide และ​เอกสาร​ข้อมูล​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ซึ่ง​มี​ข้อมูลจำเพาะ​, ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟิวส์ และข้อมูล​อื่นๆ อีกมากมาย ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์ได้

P5-16w17-Overview owners information

จอแสดงผล​ของรถ

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​แบบ​สมบูรณ์​ได้ จะ​มี​จัด​ให้​พร้อม​กับ​รถ​ใน​ตลาด​ที่​ไม่​มี​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​หน้าจอ​ภายในรถ

P5-16w17- Overview OM outputs - onboard - circle

เวอร์ชัน​ดิจิตอล​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​มี​อยู่​ใน บน​หน้าจอ​ของรถ กดปุ่ม MY CAR ที่​คอนโซล​กลาง แล้วกด OK/MENU จากนั้นเลือก Owner's manual ข้อมูล​นี้​เป็น​ข้อมูล​ที่​สามารถ​ค้นหา​ได้ และ​ยัง​แบ่ง​ออกเป็น​หมวด​ต่างๆ อีกด้วย

อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ภายในรถ

แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา

P5-16w17- Overview OM outputs - mobile - circle

ค้นหา "Volvo Manual" ใน App Store หรือ Google Play แล้ว​โหลด​แอ​พลง​ใน​โทรศัพท์​แบบ​สมาร์​ทโฟน​หรือ​แท็บ​เล็ต​ของ​ท่าน จากนั้น​ให้​เลือกรถ

แอพ​นี้​จะ​มี​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน รวมถึง​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของ​คู่มือ​ด้วย​ภาพ​โดย​ใช้​รูปภาพ​ภายใน​และ​ภายนอกรถ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ภายใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​อย่าง​ง่ายดาย และ​ยัง​สามารถ​ค้นหา​เนื้อหา​ได้​อีกด้วย อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​อุปกรณ์​แบบพกพา

ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars

P5-16w17- Overview OM outputs - web - circle

ไปที่ support.volvocars.com แล้ว​เลือก​ประเทศ​ของท่าน ท่าน​สามารถ​ค้นหา​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ทั้ง​ใน​รูปแบบ​ออนไลน์​และ​ในรูปแบบ PDF ได้​ที่นี่ บน​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars จะ​มี​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน รวมถึง​ข้อมูล​เพิ่มเติม​และ​ความ​ช่วยเหลือ​ต่างๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของท่าน หน้า​นี้​จะ​มี​ให้บริการ​ใน​เกือบ​ทุกตลาด อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars

ข้อมูล​แบบพิมพ์

P5-16w17- Overview OM outputs - AZ Book - circle

ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​มี​เอกสาร​ข้อมูล​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถคู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​แบบ​สมบูรณ์​ได้ จะ​มี​จัด​ให้​พร้อม​กับ​รถ​ใน​ตลาด​ที่​ไม่​มี​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​หน้าจอ​ภายในรถ ซึ่ง​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟิวส์​และ​ข้อมูล​จำเพาะ รวมถึง​การ​สรุป​ข้อมูล​ที่​สำคัญ​และ​มี​ประโยชน์ต่างๆ

นอกจากนี้​ยังมี Quick Guide ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ของ​สิ่งพิมพ์​อีก​ด้วย เอกสาร​นี้​จะ​ช่วย​ให้​ท่าน​รู้จัก​กับ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ที่​ใช้​งาน​บ่อย​ที่สุด​ภายในรถ

นอกจากนี้ ยัง​อาจ​มี​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​รูปแบบ​ของ​สิ่งพิมพ์​ภายใน​รถ​เพิ่มเติม โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​ของ​อุปกรณ์​ที่เลือกใช้​, ตลาด และอื่นๆ

ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​และ​เอกสาร​ข้อมูล​เสริม​ที่​เกี่ยวข้องได้ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เพื่อสั่งซื้อ ดู​โครงสร้าง​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถใน การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

การ​เปลี่ยน​ภาษา​บน​หน้าจอ​ของรถ

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​จอแสดงผล​ของ​รถ​อาจ​ทำ​ให้​ข้อมูล​บางอย่าง​ไม่​เป็นไป​ตาม​กฎหมาย​และ​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​ประเทศ​หรือ​ของท้องถิ่น อย่า​เปลี่ยนไป​เป็น​ภาษา​ที่​ท่าน​ไม่​เข้าใจ เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​ท่าน​หาทาง​กลับไป​ยัง​ภาษา​เดิม​ใน​โครงสร้าง​บน​หน้าจอ​ได้ยาก

สำคัญ

คนขับ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ต่างๆ อยู่เสมอ สิ่ง​ที่​สำคัญ​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ก็​คือ รถยนต์​จะต้อง​ได้รับ​การ​ดูแล​และ​บำรุงรักษา​ตาม​คำแนะนำ​ของ​วอล​โว่​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​อยู่เสมอ

ถ้า​ข้อมูล​บน​หน้าจอ​กับ​ข้อมูล​ใน​เอกสาร​แบบ​พิมพ์​แตกต่าง​กัน ให้​ปฏิบัติ​ตาม​เอกสาร​แบบ​พิมพ์เสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่