ยางรถยนต์

การ​ตรวจสอบยาง (TM)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ TM (Tyre Monitor) จะ​ตรวจจับ​ความเร็ว​ใน​การ​หมุน​ของ​ยาง​เพื่อ​ระบุ​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ถูกต้องหรือไม่

คำอธิบายระบบ

ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกินไป เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​ของ​ยาง​จะ​เปลี่ยนไป และ​ส่งผล​ให้​ความเร็ว​ใน​การ​หมุน​ของ​ยาง​เปลี่ยนไปด้วย การ​เปรียบเทียบ​ระหว่าง​ยาง​แต่​ละ​เส้น ทำ​ให้​ระบบ​สามารถ​ระบุ​ได้​ว่า​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​มี​ความ​ดัน​ต่ำ​เกินไปหรือไม่

ระบบ​ไม่​เปลี่ยน​การ​บำรุงรักษา​ยางปกติ

ข้อความ

ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกินไป สัญลักษณ์แสดง () จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และ​ข้อความ​ใด​ข้อความ​หนึ่ง​ต่อไปนี้​จะ​แสดงขึ้น:

 • Tyre pressure low Check, adjust and calibrate
 • Tyre pressure system Service required
 • Tyre pressure system Currently unavailable

สำคัญ

ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ในระบบ TM ไฟแสดง ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​กะพริบ​เป็น​เวลาประมาณ 1 นาที จากนั้น​จะ​ติด​สว่างคงที่ นอกจากนี้ ยัง​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​อีกด้วย

การ​ลบข้อความ

ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ใน​ยาง​ทั้งหมด​โดย​ใช้​เกจ​วัด​ความ​ดัน​ลมยาง

เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ที่​ถูกต้อง​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ (ระหว่าง​ประตู​ด้านหน้า​และ​ประตูด้านหลัง)

ปรับเทียบระบบ TM ใหม่ใน MY CAR

บันทึก

ใน​การ​หลีกเลี่ยง​ค่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง ให้​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ในขณะ​ที่​ยางเย็น "ยางเย็น​" หมายความ​ว่า​อุณหภูมิ​ของ​ยาง​เท่ากับ​อุณหภูมิ​อากาศภายนอก (ประมาณ 3 ชั่วโมง​หลังจาก​ขับ​ขี่รถ) หลังจาก​ขับ​รถ​ไป​เป็น​ระยะทาง​สอง​ถึง​สาม​กิโลเมตร ยาง​จะ​ร้อน​ขึ้น​และ​ความ​ดัน​ยาง​จะเพิ่มขึ้น

คำเตือน

 • ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​ชำรุด ซึ่ง​ส่งผล​ให้​คนขับ​ไม่​สามารถ​ควบคุม​รถได้
 • ระบบ​ไม่​สามารถ​ระบุ​ล่วงหน้า​ได้​ถึง​การ​ชำรุด​เสียหาย​ใน​ทันทีทันใด​ของยาง

TM การ​ปรับ​ความเที่ยง

เพื่อให้ระบบ TM สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง จะต้อง​มี​การ​กำหนดค่า​อ้างอิง​สำหรับ​ความ​ดัน​ลมยาง การ​ดำเนินการ​นี้​จะต้อง​ทำ​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​ยาง หรือ​มี​การ​ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​โดย​การ​ปรับเทียบ​ระบบ​ใหม่ใน MY CAR

ตัวอย่างเช่น ท่าน​ควร​ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เมื่อ​ขับ​ขี่​โดย​มี​การ​บรรทุก​หนัก หรือ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็วสูง (สูงกว่า 160 กม./ชม. (100 ไมล์​ต่อชั่วโมง)) หลังจาก​นั้น จะต้อง​ปรับเทียบ​ระบบใหม่

การ​ปรับเทียบใหม่

การ​ตั้ง​ค่า​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ที่​คอนโซล​กลาง ดูที่ MY CAR

ดับเครื่องยนต์

เติม​ลม​ยาง​ทุก​เส้น​ให้​ได้​ความ​ดัน​ที่​ต้องการ​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ (ระหว่าง​ประตู​ด้านหน้า​และ​ประตูด้านหลัง)

หรือ​ดูที่ ตาราง​ความ​ดัน​ลมยาง

สตาร์ท​เครื่องยนต์​และ​ให้​รถ​จอด​อยู่​กับที่

เปิด​ระบบเมนู MY CAR แล้ว​เลือกเมนู Tyre monitor

เลือก Start calibration แล้วกด "ตกลง"

กด "ตกลง​" หลังจาก​ที่​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ทุก​เส้น​แล้ว​เพื่อ​เริ่ม​การปรับเทียบ

ขับรถ

การ​ปรับเทียบ​ใหม่​จะ​ดำเนินการ​โดย​อัตโนมัติ​ในขณะ​ที่​ขับ​ขี่​รถ​อยู่ และ​ท่าน​สามารถ​หยุด​การ​ทำงาน​นี้​ได้ตลอดเวลา ถ้า​ดับ​เครื่องยนต์​ในขณะ​ที่​การ​ปรับเทียบ​ใหม่​กำลัง​ดำเนิน​อยู่ การ​ปรับเทียบ​จะ​ดำเนินการ​ต่อเมื่อ​เริ่ม​ขับ​ขี่​รถ​อีกครั้ง ระบบ​ไม่​มี​การ​ยืนยัน​เมื่อ​การ​ปรับเทียบ​เสร็จ​สมบูรณ์แล้ว

ค่า​อ้างอิง​ใหม่​จะ​ถูก​นำไปใช้​จนกว่า​จะ​มี​การ​ทำ​ขั้นตอนที่ 1-7 ซ้ำ​อีกครั้ง

บันทึก

โปรด​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า จะต้อง​ทำ​การ​ปรับเทียบระบบ TM ซ้ำ​ทุก​ครั้ง​ที่​เปลี่ยน​ยาง หรือ​ถ้า​มี​การ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ถ้า​ไม่​ทำ​การ​บันทึก​ค่า​อ้างอิง​ค่า​ใหม่ ระบบ​จะ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่างถูกต้อง

บันทึก

 • หลังจาก​เติม​ลม​ยาง​แล้ว ให้​ติดตั้ง​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ไป​ทุก​ครั้ง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​จุก​เติม​ลม​ชำรุด​เสียหาย​เนื่องจาก​ก้อนหิน​, สิ่ง​สกปรก และอื่นๆ
 • ใช้​เฉพาะ​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​พลาสติกเท่านั้น จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​แบบ​โลหะ​อาจ​เกิด​สนิม​และ​ทำ​ให้​หมุน​คลาย​ออก​ได้ยาก

สถานะ​ของ​ระบบ​และยาง

สถานะ​ใน​ปัจจุบัน​ของ​ระบบ​และ​ยาง​สามารถ​ตรวจสอบ​ได้​บน​หน้าจอ​ที่​คอนโซลกลาง

เปิด​ระบบเมนู MY CAR

เลือกเมนู Tyre monitor

สถานะ​ของ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​แสดง​ขึ้น​โดย​ใช้​รหัสสี

สถานะ​จะ​แสดง​ใน​แบบ​รหัส​สี​สำหรับ​ยาง​แต่​ละ​เส้นดังต่อไปนี้:

 • สี​เขียวทั้งหมด: ระบบ​ทำงาน​เป็น​ปกติ​และ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ใน​ยาง​ทุก​เส้น​สูง​กว่า​ระดับ​ที่​แนะนำเล็กน้อย
 • ล้อ​สีเหลือง: ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ล้อ​ที่​ตรงกัน​ต่ำเกินไป
 • ล้อ​ทุก​ล้อ​เป็น​สีเหลือง: ยาง​สอง​เส้น​หรือ​มากกว่า​นั้น​มี​ความ​ดัน​ต่ำเกินไป
 • ล้อ​ทุก​ล้อ​เป็น​สี​เทา​และ​มีข้อความ Tyre pressure system Currently unavailable: ระบบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว อาจ​จำเป็นต้อง​ขับ​รถ​ด้วย​ความเร็ว​สูงกว่า 30 กม./ชม(20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) เป็น​ระยะเวลา​สั้นๆ ก่อนที่​ระบบ​จะ​กลับมา​ทำงาน​อีกครั้ง
 • ล้อ​ทั้งหมด​เป็น​สี​เทา​และข้อความ Tyre pressure system Service required: เกิด​ข้อผิดพลาด​ขึ้น​ในระบบ ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​หรือ​ศูนย์บริการ​ของ​วอลโว่

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่