ยางรถยนต์

ยาง - ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอกยาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอก​ยาง​จะ​แสดง​ความ​ลึก​ของ​ดอกยาง

p3007 däck med slitagevarnare

ตัว​แสดง​การ​สึก​หรอ​ของ​ดอกยาง

ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอก​ยาง​เป็น​ส่วน​ที่​สูง​ขึ้นมา​เป็น​แนว​แคบๆ ตาม​ขวาง​ใน​ร่อง​ของ​ดอกยาง ที่​ด้านข้าง​ของ​ยาง​จะ​มีตัวอักษร TWI (Tread Wear Indicator) อยู่ เมื่อ​ความ​ลึก​ของ​ดอก​ยาง​ลดลงเหลือ 1.6 มม. ดอก​ยาง​จะ​อยู่​ใน​ระดับ​เสมอ​กับ​ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอกยาง ให้​เปลี่ยนเป็น​ยาง​ใหม่​โดยเร็วที่สุด ต้อง​ไม่​ลืม​ว่า​ยาง​ที่​มี​ความ​ลึก​ของ​ดอก​ยาง​เหลืออยู่​น้อย​จะ​มี​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ที่​ต่ำ​มาก​ในขณะ​ที่​ฝน​หรือ​หิมะตก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่