ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2017 Late

การล็อก/การปลดล็อก

10 ผลลัพธ์

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ประตูท้าย

การเปิด​, ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การล็อค/การ​ปลดล็อค - จาก​ภายนอกรถ

การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายนอก​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลล็อค/ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​และ​ประตู​ท้าย​พร้อมกัน ท่าน​สามารถ​เลือก​ลำดับ​การ​ปลด​ล็อค​รูปแบบ​ต่างๆ ได้ โปรดดู กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

เมื่อ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ลิ้นชัก​เก็บของ

ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ สามารถล็อค/ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลเท่านั้น

การล็อค/การ​ปลดล็อค - จาก​ภายในรถ

ท่าน​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทั้งหมด​และ​ประตู​ท้าย​พร้อม​กัน​ได้ โดย​ใช้​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค​ที่​ประตู​คนขับ​และ​ประตูผู้โดยสาร*

ล็อค​นิรภัย​สำหรับเด็ก - การ​สั่งงาน​แบบ​แมนนวล

ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

ล็อค​นิรภัย​สำหรับเด็ก - การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​พร้อม​การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้านหลัง​หรือ​กระจก​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

ชุด​ล็อคตายตัว*

ชุด​ล็อค​ตายตัว​หมายความ​ว่า กลไก​ของ​มือ​จับ​ประตู​และ​ปุ่ม​ล็อค​ทั้งหมด​จะ​ไม่​ทำงาน ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​จาก​ทั้ง​ภายใน​รถ​และ​ภายนอก​รถได้

ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

ประตู​ท้าย​ของ​รถ​สามารถ​เปิด​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​แผง​คอนโซลหน้า​, โดย​ใช้​แผ่น​กด​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ภายนอก​รถ หรือ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล การ​ปิด​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ปิด​ที่​ด้านล่าง​ของ​ประตูท้าย