ศึกษาคู่มือของคุณ

XC60
2017 Late

14 ผลลัพธ์

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ของ​รถ​จาก​ระยะไกล​เพื่อให้​สามารถ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ล่วงหน้า​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทางได้ การ​สั่งงาน​การ​สตาร์ต​จาก​ระยะไกล​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ และ/หรือ ผ่าน Volvo On Call* ดูที่ แอพ Volvo On Call

การ​สตาร์ต​ด้วยรีโมต (ERS) - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า ท่าน​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล เพื่อ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้ การสั่งงาน ERS สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ และ/หรือ ผ่านทาง Volvo On Call* ดูที่ แอพ Volvo On Call

video

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​กำหนดค่า​ส่วนบุคคล*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน่วยความจำ​กุญแจในกุญแจ​รีโมตคอนโทรล หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​ใน​รถยนต์​แยกกัน​สำหรับ​คนขับ​แต่​ละ​คนได้

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ช่วง​ระยะ​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล (รุ่นพื้นฐาน) จะ​อยู่​ในช่วงประมาณ 20 เมตรจากรถ

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่น​พื้นฐาน​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​ประตู เป็นต้น

ตำแหน่งกุญแจ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ให้​อยู่​ในโหมด/ระดับ​ต่างๆ กัน เพื่อให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ พร้อม​ใช้​งาน​ได้ โปรด​ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - กุญแจหาย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​ท่าน​ทำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​หนึ่ง​หาย ท่าน​สามารถ​สั่ง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​ใหม่​ได้​ที่​ศูนย์บริการ ซึ่ง​ขอ​แนะนำ​ให้​สั่ง​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

อาจ​จำเป็นต้อง​เปลี่ยนแบตเตอรี่ ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ชนิด​ที่รับรอง - ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อให้​สามารถ​เปิด​ใช้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​จำกัด​จำนวน​หนึ่ง​ได้​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​อยู่ ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​จะ​สามารถ​ตั้ง​ค่าได้ 3 ตำแหน่ง นั่นคือ 0, I และ II โดย​ใช้​กับ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้ จะ​อธิบาย​เกี่ยวกับ​ระดับ​ต่างๆ เหล่านี้​โดย​ใช้​คำว่า "ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ"

การ​สตาร์ต​แบบรีโมต (ERS) - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า ท่าน​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​จาก​ระยะไกล เพื่อ​ทำ​ความร้อน/ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง​ได้ การสั่งงาน ERS สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ และ/หรือ ผ่านทาง Volvo On Call*ดูที่ แอพ Volvo On Call

ชุด​ป้องกัน​การสตาร์ต

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​เป็น​ระบบ​ป้องกัน​ขโมย​อย่าง​หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์ได้

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​คือ ใช้​ใน​การล็อค/การ​ปลด​ล็อค และ​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์