กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ชนิด​ที่รับรอง - ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ระบบล็อก​, มาตรฐาน

ประเทศ/พื้นที่

สหภาพยุโรป​, จีน

P3/4-1220-Type approval non keyless_EU_CH_US

ระบบ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ (การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ)

ประเทศ/พื้นที่

สหภาพยุโรป

P3/4-1220-Type approval Keyless_EU

เกาหลี

P3/4-1220-Type approval Keyless_Korea

จีน

P3/4-1220-Type approval Keyless_CH

ฮ่องกง

P3/4-1220-Type approval Keyless_Hong Kong

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่