กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ช่วง​ระยะ​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล (รุ่นพื้นฐาน) จะ​อยู่​ในช่วงประมาณ 20 เมตรจากรถ

หาก​รถ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​ได้​ว่า​มี​การ​กด​ปุ่ม ให้​ท่าน​เข้า​ไป​ใกล้​รถ​มากกว่า​เดิม​และ​ลอง​อีกครั้ง

บันทึก

การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อาจ​ถูก​รบกวน​จาก​คลื่นวิทยุ​ใน​บริเวณแวดล้อม​, อาคาร​สิ่ง​ปลูกสร้าง​, สภาพ​ภูมิ​ประเทศ และ​อื่นๆ ได้ ท่าน​สามารถใช้ดอกกุญแจ ใน​การล็อค/ปลด​ล็อค​ได้ตลอดเวลา

ถ้า​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​รถ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ หรือ​เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่ที่ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I หรือ II และ​ประตู​ทุก​บาน​ปิด​อยู่ ข้อความ​เตือน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และ​สัญญาณเสียง​เตือน​สั้นๆ จะ​ดัง​ขึ้น​ใน​เวลาเดียวกัน

ข้อความ​จะ​หายไป​เมื่อ​นำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับ​เข้า​มา​ใน​รถ​อีก​ครั้ง ตาม​ด้วย​การ​กดปุ่ม OK หรือ​เมื่อ​ปิด​ประตู​ทุก​บานแล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่