My Car

MY CAR - เส้นทาง​การค้นหา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

MY CAR เป็น​เมนู​ที่​ใช้​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถ เช่น การ​ตั้งนาฬิกา​, กระจก​มอง​ข้าง และ​ตัวล็อก เป็นต้น

ระดับ​ของ​เมนู​ในขณะ​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่​ด้าน​บนสุด​ของ​หน้าจอ​ที่​คอนโซลกลาง เส้นทาง​การ​ค้นหา​ไป​ยัง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​ระบบ​เมนู​จะ​ระบุ​ไว้​โดย​ใช้​รูปแบบต่อไปนี้:

Settings Vehicle settings Lock settings Doors unlock Driver door, then all .

ต่อไปนี้​คือ​ตัวอย่าง​วิธี​เข้าถึง​และ​ปรับ​การ​ทำงาน​โดย​ใช้​แป้น​กด​บนพวงมาลัย

กด​ปุ่ม​ที่​คอนโซลกลาง MY CAR

กด​ปุ่ม​ล้อหมุน

เลื่อน​ไป​ที่​เมนู​ที่​ต้องการ เช่น Settings โดย​ใช้​ปุ่ม​ล้อ​หมุน จากนั้นให้กดปุ่ม​ล้อ​หมุน ซึ่ง​เมนู​ย่อย​จะ​เปิดขึ้น

เลื่อน​ไป​ที่​เมนู​ที่​ต้องการ เช่นVehicle settings และ​กด​ปุ่ม​หมุน จะ​เปิด​เมนูย่อย

เลื่อน​ไปที่ Lock settings และ​กด​ปุ่ม​หมุน จะ​เปิด​เมนู​ย่อย​อันใหม่

เลื่อน​ไปที่ Doors unlock และ​กด​ปุ่ม​หมุน เมนู​แบบ​หล่น​ลง​ซึ่ง​มี​ตัวเลือก​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​จะ​เปิดขึ้น

ใช้​ปุ่ม​ล้อ​หมุน​ใน​การ​เลื่อน​ไป​มา​ระหว่างตัวเลือก All doors และ Driver door, then all แล้ว​กด​ปุ่ม​ล้อ​หมุน ซึ่ง​จะ​เป็น​การ​เลือก​ตัวเลือกนั้นๆ

ออก​จาก​การ​โปรแกรม​โดย​ย้อนกลับ​จาก​เมนู​ที​ละ​ขั้น​ด้วย​การ​กด​สั้นๆ บน EXIT หรือ​กด​ยาว​หนึ่งครั้ง

ขั้นตอน​จะ​เหมือนกันกับปุ่ม​ควบคุม​ที่​คอนโซลกลาง: OK/MENU, EXIT และปุ่ม TUNE


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่